Referenties

Als specialist in vastgoed- en huisvestingsadvies zijn we actief voor een breed scala aan klanten. Zo treden wij regelmatig op als makelaar voor (commercieel) vastgoed of als vastgoed adviseur voor huisvesting. Bekijk onderstaand de reeds verleende diensten van Terzol Vastgoed NV.

Projectontwikkeling

Vastgoed ontwikkelen met durf, creativiteit en innovatie, hiermee onderscheiden we ons. Een project plaatsen wij altijd in een breder perspectief en nemen alle invalshoeken mee in calculatie. Als projectontwikkelaar zijn wij steeds weer opzoek naar nieuwe manieren om plekken aangenamer en duurzamer te maken.

Bemiddeling

Voor diverse bedrijven bemiddelden wij het contact met potentiele kandidaten / kopers / huurders / financiële instellingen, waarbij Terzol Vastgoed NV tevens de gesprekspartner was tijdens de onderhandelingen, van intake tot en met contracteren.

Verhuur

Op basis van een eigen rekenmodel en analyse heeft Terzol Vastgoed NV klanten geholpen om de perfecte huisvesting te vinden en een passende huurprijs onder de beste voorwaarden kunnen bedingen.

Bedrijfstaxaties

Door het berekenen van de reële waarde van vastgoed in elke sector, op basis van de meest recente marktgegevens krijgen onze klanten een betrouwbare en nauwkeurige beoordeling, zelfs voor de meest complexe projecten.

Vastgoedbeheer

Voor diverse nationale en internationale klanten beheren wij hun vastgoed voor een optimaal rendement.

Beleggingen

Terzol Vastgoed NV heeft diverse nationale en internationale klanten geholpen hun vastgoed -en vermogensportefeuille duurzaam te beheren.

Consultancy

Boedelkwesties:

  • Een ondernemer heeft in zijn testament laten opnemen dat Terzol Vastgoed NV als gesprekspartner namens hen zal optreden met de erven, wanneer deze komt te overlijden.
  • Ook voor familiezaken heeft Terzol Vastgoed NV als succesvolle bemiddelaar het verschil gemaakt. Het doel van bemiddeling is om tot een consensus te komen waarin alle partijen zich kunnen vinden. Met bemiddeling trachten we een procedure voor de rechtbank en de daarbij gepaarde kosten te vermijden.

Bedrijfsoverdracht:

Een zorgvuldige bedrijfsopvolging voorkomt problemen. Terzol Vastgoed NV heeft voor een klant het proces van bedrijfsopvolging succesvol begeleid.

Strategisch huisvestingsadvies op maat:

Ten behoeve van buitenlandse investeerders heeft Terzol Vastgoed NV een Strategisch huisvestings –en vastgoed adviesrapport opgemaakt waarin is opgenomen een inventarisatie van high end -en commercieel vastgoed o.a. kantoren, bedrijfsruimten en winkels in Suriname. Aangevuld met een uitgebreide omgevingsanalyse van het exploitatie gebonden vastgoed, inclusief uitbreidingsmogelijkheden en prognoses in de commerciële zones van groot Paramaribo en het havengebied van Suriname.

Erfpacht problematiek:

Vanwege de expertise in de specifieke Surinaamse problematiek rondom erfpacht, alsmede de daarbij gepaard gaande financieringen zijn de beweegredenen waarom klanten graag kiezen voor Terzol Vastgoed.

Scroll to Top