Consultancy

Terzol Vastgoed NV opereert als uw sparringpartner. Daaruit volgt dat we niet slechts als bemiddelaar, maar ook als adviseur optreden.

In vastgoedzaken spelen veel factoren mee die van invloed zijn op een goede beslissing. Wij zorgen ervoor dat u deze niet over het hoofd ziet. Met een gedegen kennis van zaken is het gemakkelijker om de verschillende opties tegen elkaar af te wegen.

Zo kunnen wij u bijvoorbeeld adviseren bij het opstellen van een huurovereenkomst, een analyse van uw beleggingsportefeuille, een inventarisatie van kansen en bedreigingen, (her)ontwikkelingsstudie of een verhuisanalyse.

    Scroll to Top