Field trip voor onze professionals van morgen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Op de tweede dag van het Grond Congres t.w. donderdag 28 oktober 2021, wordt een fieldtrip georganiseerd voor geïnteresseerde studenten van de Anton de Kom Universiteit en andere Hogescholen in Suriname, met belangstelling voor grondzaken. Op deze wijze wordt een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van onze young professionals. Dit is onderdeel van het beleid van Terzol Vastgoed NV om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. In Filippenzen 2:4 (HTB) staat namelijk dat wij niet alleen moeten kijken naar ons eigen belang, maar ook aan dat van anderen.

Over de diverse grondtitels en de boedelproblematiek in Suriname

Mw. Chequita Akkal-Ramautar, voltijds docent aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname en oud lid van de Staatsraad, zal de studenten toespreken over de diverse grondtitels en de boedelproblematiek in Suriname. Onverdeelde en onbeheerde boedels van onroerende goederen in Suriname zijn een voortdurend probleem dat de economische vooruitgang van Suriname in de weg staat. Mw. Chequita Akkal-Ramautar is aan de faculteit Cultuur en Rechtswetenschappen van de Open Universiteit in Heerlen (Nederland) gepromoveerd op haar onderzoek naar de omvangrijke boedelproblematiek in Suriname. Zij heeft de juridische titels die aan gronden vanaf de 17e eeuw zijn toegekend, in kaart gebracht en legt hiermee de basis voor de oplossing van dit langdurig probleem.

Over ‘Smart and Green’ bouwen en wonen

Ons traditionele manier van bouwen en wonen moet een transformatie ondergaan. Wij moeten ‘smart and green’ gaan bouwen en wonen. Ing. Richard Eykenduyn van het Ministerie van Openbare Werken, zal het o.a. hebben over Cross Laminated Timber (CLT) en Modulair Bouwen. CLT is een grootschalig, geprefabriceerd, massief houten paneel, is lichtgewicht en toch zeer sterk, met superieure akoestische, brandwerende, seismische en thermische prestaties. CLT is ook snel en eenvoudig te installeren en genereert bijna geen afval op de bouwplaats. CLT biedt ontwerpflexibiliteit en heeft een lage milieu-impact. Om deze redenen is CLT een zeer voordelig alternatief voor conventionele materialen zoals beton. Modulair bouwen is een proces waarbij een gebouw off-site wordt gebouwd, onder gecontroleerde fabrieksomstandigheden, met dezelfde materialen en ontwerpen volgens dezelfde codes en normen als conventioneel gebouwde faciliteiten, maar in ongeveer de helft van de tijd.

Over de pannen en de geprojecteerde “2e Ringweg”

Dhr. Joel Terzol, CEO van Terzol Vastgoed NV en Projectontwikkelaar van Ring Harbour, is een voorstander van duurzame ontwikkeling en maakt zich hard voor maatschappelijk verantwoord ondernemen in de vastgoedsector. Dat de zorg voor mens en milieu Terzol diep in het hart zit blijkt ook uit de manier waarop Ring Harbour ontwikkeld wordt. In het verleden was Ring Harbour een schelp en zandmijn. Door de afgravingen zijn er pannen en moerassen ontstaan die na het mijnen werden gebruikt om afval in te dumpen. Terzol zal de studenten informeren over het schoonmaaktraject van de pannen, en de korte en lange termijn gevolgen hiervan voor mens en milieu.

Terzol zal ook het belang van de geprojecteerde “2e Ringweg” nader belichten tijdens de Fieldtrip. Ring Harbour strekt zich uit vanaf de Ringweg Noord tot aan de Atlantische Oceaan. Dwars door het project wordt de Nieuwe Charlesburgweg verbonden met de Brantimakaweg. Deze weg loopt evenwijdig met de Kwattaweg door tot naar Weg naar Zee, en wordt ook wel de ‘tweede ringweg’ genoemd.

Over de impact van de bijenteelt op het milieu

Ook de meest innovatieve imker in Suriname, de welbekende Fabian Esajas, zal de studenten informeren over de Bijenteelt activiteiten bij Ring Harbour  en de impact hiervan op milieu. Dhr. Esajas is directeur/eigenaar van het bedrijf Ambrosius Bees en verzorgt ook trainingen (met ondersteuning van o.a. de IADB) aan andere imkers in Suriname.  Langs de oevers van Suriname tot aan de monding van rivieren en verder landinwaarts komen er mangrovebossen voor. De bijen worden aangetrokken door de Parwa bloemen en zorgen voor bestuiving, wat resulteert in vermenigvuldiging van het Mangrove bos. Mangrove helpt tegen kusterosie, biedt bescherming tegen stormen en vormt een cruciaal onderdeel van de oplossing voor klimaatverandering wereldwijd.

Résumé en dank

Jair Schalkwijk, Coordinator van de Masteropleiding Social Development & Policy van de Anton de Kom Universiteit van Suriname en Partner bij Door Advisory, zal aan het eind van de Fieldtrip een resumerend woord richten tot de studenten.

Onze dank gaat uit naar een ieder die deelneemt aan deze Fieldtrip en die op welke wijze dan ook heeft bijgedragen aan de tot stand koming hiervan.

Terzol Vastgoed Grond Congres 27, 28 en 29 Oktober 2021

Van 27 tot en met 29 oktober 2021 wordt, voor het eerst in Suriname, een Grond Congres gehouden met als thema ‘Appartementsrecht’.

Dit Congres is een privé-initiatief van Terzol Vastgoed NV en wordt georganiseerd door Tabto Group NV.

Het doel van dit Congres is om de awareness en de ‘sense of urgency’ van het Appartementsrecht te vergroten, teneinde de aanname van de Wet te bespoedigen.

Vanwege de pandemie zal het Congres live uitgezonden worden, om zoveel mogelijk personen en bedrijven de gelegenheid te geven om te participeren en om vragen te stellen. Het event is via live streaming te volgen op de Facebook event pagina van Terzol Vastgoed NV:

https://www.facebook.com/events/823199181680177

Belangstellenden die op de hoogte wensen te blijven van de activiteiten, kunnen zich registeren via de website:

https://terzol.com/vastgoed/grond-congres-2021/

Facebook Event:

Ontdek hoe we u kunnen helpen

Scroll to Top