Categorieën
Nieuwsbrief

Communicatie, Transparantie en Veiligheid als Klantwaarden

Communicatie, Transparantie en Veiligheid als Klantwaarden

Hoe "giraal ready" zijn wij als samenleving?

Communicatie, Transparantie en Veiligheid als Klantwaarden

Mijn naam is Joël Terzol, CEO van Terzol Vastgoed NV. Naast het verhandelen van vastgoed als makelaar, bied ik hoofdzakelijk advies aan o.a. bank- en pensioenfondsen m.b.t. taxaties, vastgoedbeheer, grondhuur, erfpacht en boedelkwesties.

De vastgoedbranche voelt veranderingen in de financiële sector direct in de bedrijfsvoering daar er immers aanzienlijke bedragen aan transacties gepleegd worden tussen diverse banken. Momenteel blijkt dit een enorme uitdaging, hetgeen onze business bijzonder kwetsbaar maakt.

Dit was voor mij reden om op 14 maart jl. via mijn Facebook status mijn mening te geven over een onvoorziene situatie. Op 12 maart jl. riep de voorzitter van de bankiersvereniging de samenleving op vooral giraal te gaan, dus geld over te boeken en niet contant op te nemen. Laat ik nou net een dag daarna op 13 maart, een EURO overboeking hebben, waarbij een overmaking moest worden gedaan van een derdenrekening van een notaris naar mijn bedrijfsrekening bij en andere bank.

Toen bleek dat de bank geen girale EURO overboekingen meer kon doen!?

Het persbericht van 1 maart j.l. van de voorzitter van de bankiersvereniging gold letterlijk UITSLUITEND voor girale US-dollar transacties. Men heeft daarbij verzuimd te melden dat het ook niet mogelijk is girale EURO transacties te plegen.

Als dit van te voren duidelijker zou zijn gecommuniceerd kon ik als ondernemer hierop inspelen. Ik ben van mening dat de diensten die de bank verleent, toegesneden dienen te zijn naar de behoefte van de klant en niet naar de problematiek van de bank. Want probleem gestuurd bankieren wil toch niemand? De klantwaarden die de bank ons echter in deze tijd bijzonder kan bieden, zijn transparantie d.m.v. de juiste communicatie en meer veiligheid.

Binnen de vastgoedbranche is de bank een belangrijke stakeholder. Zij is de infrastructuur waarlangs onze financiële transacties lopen. Vergelijk het met een auto die een deugdelijke weg nodig heeft om haar functie als transportmiddel te kunnen bewijzen; zonder deugdelijke bancaire infrastructuur ben je net als een personenauto midden in het oerwoud zonder deugdelijke weg. Je komt zeer moeizaam of bijna niet vooruit. Ik zal er daarom alles aan doen om als vastgoed ondernemer mee te denken en mijn kennis en ervaringen te delen ten gunste van onze financiële sector, omdat we elkaar zo hard nodig hebben.

Ik doe daarom een beroep op de samenleving en met name de ondernemers, dat wij ons moeten afvragen hoe wij de grote actuele uitdagingen die banken en ondernemers gezamenlijk ondervinden, het hoofd kunnen bieden. Want ik ben het helemaal eens met de voorzitter van de bankiersvereniging. Giraal bankieren is uiteindelijk wel de beste oplossing om de grootste risico’s en de grootste vijand van de financiële sector, het z.g. ‘zwarte geld’ uit te bannen. Willen wij internationaal financieel meetellen dan moeten onze banken dus ‘compliance proof’zijn. Girale betalingen zijn ook een belangrijk instrument om onze samenleving niet alleen financieel maar ook fysiek veiliger te maken.

Maar hoe “giraal ready” zijn wij als samenleving?

En hoe sturen de banken ons aan om meer awareness te creëren rondom veilig giraal betalen?

Om maar een paar voorbeelden te noemen voor de klanten:

  • In hoeverre worden klanten door de banken gestimuleerd en bewust gemaakt over het gebruik van elektronische girale diensten? De rijen voor de kasbalies zijn nog steeds langer dan de rijen voor de geldautomaten.
  • Hoe veilig voelt de klant zich bij het verrichten van elektronische transacties? Welke bank heeft geldautomaten in de bankhal zodat de klant zich net zo veilig voelt als wanneer hij geld opneemt vanachter het kogelvrij loket?
  • Hoezeer zijn we ons bewust van ons gevoel van veiligheid met contant geld op straat of met slechts een betaalpasje op zak?
  • Welke bank zal als eerste een ‘pinautomaat- of internetbankieren cursus’ organiseren voor haar oudere klanten?

En ondernemers:

  • Hoe ontvangt uw personeel het salaris? Contant of per bank?
  • Hoeveel geld geeft u uit aan het beveiligen van uw kassa’s, winkelpanden en waardetransport? Hoeveel zou u daarvoor kwijt zijn wanneer u uitsluitend giraal zou gaan?

Ik wil ervoor pleiten dat wij als ondernemers ons meer gaan interesseren in de uitdagingen van onze financiële sector. De bank heeft haar bestaansrecht omdat wij als samenleving ons geld aan de bank toevertrouwen. En dan maakt het niet uit of je een ondernemer bent met een bovengemiddelde omzet of een gepensioneerde particulier die al 40 jaar lang trouw een klein bedrag per maand opzij heeft gezet.

Mag ik de dialoog opstarten om samen oplossingen aan te dragen tot veilig en efficiënt betalingsverkeer? De wil om te werken aan de nodige veranderingen en verbeteringen moeten wij samen opbrengen. Wij hebben de banken immers nodig en de banken hebben ons nodig. Terzol Vastgoed NV heeft zich hieraan gecommitteerd.

Gods zegen Suriname,

Joel Terzol, CEO
Terzol Vastgoed NV