Categorieën
Nieuwsbrief

Anticiperen op de NRA in Q-4 2019

Anticiperen op de NRA in Q-4 2019

National Risk Assessment

Anticiperen op de NRA in Q-4 2019

Terzol Vastgoed NV organiseert een reeks ‘Terzol Power Dinners’, waarbij steeds een bepaald exclusief gezelschap wordt uitgenodigd. De gastsprekers zijn o.a. Drs. Winston Wilson, die als afgestudeerd bestuurskundige van de Erasmus Universiteit Rotterdam, ruime (inter)nationale ervaring heeft met grootschalige Publieke en Private transitietrajecten (z.a. in de overheidssector, de goudsector en het bankwezen) en Mr. Anneke Chin A Lin, Kandidaat Notaris, die na haar Rechtenstudie in Suriname, haar studie in Notarieel Recht heeft vervolgd in Nederland. Zij heeft diverse artikelen gepubliceerd in het vakblad van juristen en is gespecialiseerd in onroerend goed vraagstukken.

Het doel van deze Terzol Power Dinner is om in dialoog met stakeholders, awareness te creëren over de aanbevelingen van de Caribbean Financiel Action Task Force (CFATF), in het belang van de business en van het land, opdat wij beter voorbereid zijn en kunnen anticiperen op de National Risk Assessment (NRA) in Q-4 2019 en de CFATF 4th Round of Anti Money Laundering and Combating Financing of Terrorism (AML/CFT) Mutual Evaluation in Q-4 2020. Naast de makelaars, zijn immers ook de accountants, administratiekantoren, notarissen, advocaten, handelaren in motorrijtuigen en handelaren in goud aangemerkt als zijnde niet financiële dienstverleners, die steekproefgewijs een audit kunnen verwachten. Voor deze organisaties betekent het niet voldoen aan de regels een boete van max. SRD 1.000.000 per overtreding en voor Suriname betekent het niet voldoen aan de regels, dat deze kan leiden tot Blacklisting door de FATF met als resultaat; het uitblijven van potentiële internationale investeerders, financieel economisch isolement en moeilijke toetreding tot de internationale financiële markten.

Hebben grondhuur en eigendomspercelen dezelfde waarde?

Een ander doel is tevens ook, het bieden van transparantie bij het taxeren van gronden en de risico’s welke hieraan verbonden zijn voor de financiële dienstverleners die gelden hebben uitgeleend. Volgens Joel Terzol, CEO Terzol Vastgoed NV, worden grondhuur percelen met de titel bebouwing en bewoning, door taxateurs maar ook door financiële dienstverleners gelijkwaardig gewaardeerd als zijnde eigendomspercelen. Zeker als deze percelen voldoen aan de bestemmingsverplichting. Dit is helemaal niet zo raar, zeker ook als onze klapperwaarde geen onderscheid maakt tussen eigendoms en domeingronden. Sommige straten en hoofdwegen hebben percelen met de titel eigendom, terwijl dat van de buren grondhuur is. Hebben de percelen dan ook dezelfde waarde per vierkante meters?

Grondhuur

Het grondhuurrecht is een zakelijk recht om het vrije genot van een stuk domeingrond te hebben, onder de verplichting deze gronden te benutten overeenkomstig door de staat daaraan bij de uitgifte gegeven bestemming en bepalingen aan te voldoen. Dit recht wordt voor tenminste 10 jaar en hoogstens 40 jaren uitgegeven. De staat is en blijft eigenaar van dit stuk grond. Hieruit kunnen wij herleiden dat grondhuur een beperkte duur heeft, en dat er verplichtingen zijn waaraan je moet voldoen voor het behouden van dit zakelijk recht. Anders is er altijd een risico dat het recht terug valt in de boezem van de staat. Onteigening is ten alle tijden een reëel risico. Het verhandelen van grondhuur brengt voor de investeerder en of belanghebbende ook risico’s met zich mee. Voor dat het recht overgedragen kan worden is er goedkeuring nodig van de overheid. Een procedure die in praktijk afhankelijk in welk district het perceel ligt, 6 maanden of langer kan duren. Deze procedure heeft een eigendomsperceel niet.

Eigendom

Eigendom is het recht van een zaak het vrij genot te hebben en daarvoor op de volstrekte wijze te beschikken, mits men geen gebruik van maakt, strijdend tegen de wetten, daar gesteld door zodanige macht, die daartoe volgens de Wet Staatsinrichting van Suriname, de bevoegdheid heeft, en mits men aan de rechten van een ander geen hinder toebrengt. (Bron: gov.sr, Diverse titels van Grond) Bij eigendom bent u zelf de eigenaar en niet de overheid. Eigendom is het meest omvattend recht op een zaak met minimale risico op onteigening. Echter wat vele eigenaren niet weten of beseffen is dat ook eigendom onteigend kan worden. Onteigening kan echter alleen geschieden in het algemeen belang, volgens de regels in de wet, en tegen een vooraf verzekerde schadeloosstelling.

Elke grondtitel heeft zo zijn bijzondere voorwaarden en bepalingen. Er kan dus worden gesteld dat bij het waarderen van deze gronden er bij iedere titel een andere formule ten grondslag moet liggen. Je kunt ter illustratie niet simpelweg de klapperwaarde aanhouden die uitgegeven is in 2011. Op de eerste plaats is deze gedateerd en moet het gezien worden ter ondersteuning van de notaris en het MI-GLIS, maar mag nimmer leidend zijn bij het waarderen van gronden.

De laatste Terzol Power Diner van 5 april jl. waren de financiële dienstverleners zoals de banken, verzekeraars en pensioenfondsen te gast, die gedurende het diner samen met de gastsprekers van gedachten en inzichten hebben kunnen wisselen over deze zeer actuele topics.

Op 9 mei 2019 organiseert Terzol Vastgoed NV de derde Terzol Power Dinner, waarbij de Surinaamse beëdigde taxateurs en makelaars uitgenodigd zijn. E-mail [email protected].