Categorieën
Appartementsrecht Grond Congres

Animatievideo Appertementsrecht

Bekijk de animatievideo over het appartementsrecht in Suriname.

Categorieën
Appartementsrecht Grond Congres

Het Appartementsrecht: Efficiënte benutting van onze gronden

Effectieve ontwikkeling van gronden in Suriname

Appartementsgebouwen kunnen veel voordelen bieden en zijn ook goedkoper in uitvoering, vooral daar waar de grond duur is. Bij een appartemententoren is er ook minder grond nodig om grote groepen onder te brengen. Daarnaast, door het ter verkoop aanbieden van appartementen, zal de vraag naar grond afnemen.

In New York heeft men in de jaren zestig grote woonwijken opgekocht en appartemententorens gebouwd. De mensen die hun grond en huis hebben verkocht, konden een appartement kopen. Er kwam veel grond vrij dat werd omgebouwd tot wandelparken, parkeerruimten, speelplaatsen, sportgelegenheden etc.

Ook in Suriname is dat mogelijk. Een goed voorbeeld is het Oldenburg project te Ringweg Noord, waar er 120 huizen zijn gebouwd op een gebied van 10 ha grond, terwijl 4 ha voldoende zou zijn als er appartementen waren gebouwd. Op de overige 6 ha zou er een universiteit kunnen komen, een natuurpark en misschien een groot meer of ‘pan’ dat als waterberging kan dienen.

Op het Terzol Vastgoed Grond Congres met als thema Appartementsrecht komt Dhr Ramon Kadirbaks ook aan het woord. Dhr. Kadirbaks is Onderdirecteur Ruimtelijke Ordening bij het Ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu en zal het hebben over de rol van het Ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu bij het ontwikkelen van de gronden in Suriname op de meest effectieve manier. Wij spreken onze dank uit naar Dhr Kadirbaks voor zijn bereidheid om het Surinaamse volk toe te spreken tijdens dit Congres.

Terzol Vastgoed Grond Congres 27, 28 en 29 Oktober 2021

Van 27 tot en met 29 oktober 2021 wordt, voor het eerst in Suriname, een Grond Congres gehouden met als thema ‘Appartementsrecht’.

Dit Congres is een privé-initiatief van Terzol Vastgoed NV en wordt georganiseerd door Tabto Group NV.

Het doel van dit Congres is om de awareness en de ‘sense of urgency’ van het Appartementsrecht te vergroten, teneinde de aanname van de Wet te bespoedigen.

Vanwege de pandemie zal het Congres live uitgezonden worden, om zoveel mogelijk personen en bedrijven de gelegenheid te geven om te participeren en om vragen te stellen. Het event is via live streaming te volgen op de Facebook event pagina van Terzol Vastgoed NV:

https://www.facebook.com/events/823199181680177

Belangstellenden die op de hoogte wensen te blijven van de activiteiten, kunnen zich registeren via de website:

https://terzol.com/vastgoed/grond-congres-2021/

Facebook Event:

Categorieën
Appartementsrecht Grond Congres

Opening Terzol Vastgoed Grond Congres 2021 (Dag 1)

De agenda van de kick-off van het Terzol Vastgoed Grond Congres 2021 over het Appartementsrecht in Suriname is als volgt:

 • Opening Grond Congres – Dhr. Riad Nurmohamed, Minister van Openbare Werken, Lector Magnus in de Technologische Wetenschappen aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname
 • Efficiënte en duurzame benutting en inrichting van onze gronden – Joël Terzol, CEO van Terzol Vastgoed NV en Projectontwikkelaar van Ring Harbour City
 • Juridische aspecten van het Appartementsrecht – Dhr. Carlo Jadnanansing, Juridisch Specialist en oud-notaris
 • Het Appartementsrecht als motor voor economische ontwikkeling – Dhr. Jim Bousaid, Econoom en voormalig Bank directeur
 • De impact van het Appartementsrecht op het milieu – Dhr. Cornelis Pigot, Management Consultant en lid Advisory Board bij P-All Consultants NV
 • De noodzaak van het Appartementsrecht met betrekking tot de behoefte aan real estate vanuit de extractive industries – Dhr. Dimitri Lemmer, CEO van Consolidated Resources Suriname NV
Categorieën
Appartementsrecht Grond Congres

First things first: De Wet

De noodzaak van de wet op het Appartementsrecht

In 2014 zijn negen gezinnen dakloos geworden door een felle brand. Het betrof een appartementencomplex waarbij alle woningen waren aangesloten op het electriciteits netwerk van één woning met kortsluiting als gevolg. De vraag die hierbij opkwam bij de burgers is of er wel wetgeving is voor het opzetten van appartementen. Aan welke regels moet worden voldaan om de bewoners te beschermen Regeringsleiders hebben meerdere malen de noodzaak van de wet op het Appartementsrecht publieklijk genoemd. Bij de opening van de Bouw-en Woonbeurs in augustus 2017 is door een politicus aangegeven dat de wet op het Appartementsrecht noodzakelijk is om de woningnood sneller op te lossen. Twee weken terug heeft onze President wederom benadrukt hoe belangrijk het Appartementsrecht is 1. Tijdens het Grond Congres komt ook onze eigen Voorzitter van De Hoogste College van Staat, Dhr Marinus Bee, aan het woord. Dhr Bee zal de status van wetgeving voor appartementen in Suriname belichten, alsook wat de rol van De Nationale Assemblee daarin is. Wat een eer om Dhr bee als spreker te hebben bij dit Congres. Wij zijn hem enorm dankbaar dat hij op deze manier ook zijn bijdrage wilt leveren aan het duurzaam ontwikkelen van goede woon- en leefomgevingen, het efficiënt benutten van onze gronden en het aanpakken van de klimaatveranderingen.

Terzol Vastgoed Grond Congres 27, 28 en 29 Oktober 2021

Van 27 tot en met 29 oktober 2021 wordt, voor het eerst in Suriname, een Grond Congres gehouden met als thema ‘Appartementsrecht’.

Dit Congres is een privé-initiatief van Terzol Vastgoed NV en wordt georganiseerd door Tabto Group NV.

Het doel van dit Congres is om de awareness en de ‘sense of urgency’ van het Appartementsrecht te vergroten, teneinde de aanname van de Wet te bespoedigen.

Vanwege de pandemie zal het Congres live uitgezonden worden, om zoveel mogelijk personen en bedrijven de gelegenheid te geven om te participeren en om vragen te stellen. Het event is via live streaming te volgen op de Facebook event pagina van Terzol Vastgoed NV:

https://www.facebook.com/events/823199181680177

Belangstellenden die op de hoogte wensen te blijven van de activiteiten, kunnen zich registeren via de website:

https://terzol.com/vastgoed/grond-congres-2021/

Facebook Event:

[1] Starnieuws – Appartementen voor snelle oplossing woningnood

Categorieën
Appartementsrecht Grond Congres

Field trip voor onze professionals van morgen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Op de tweede dag van het Grond Congres t.w. donderdag 28 oktober 2021, wordt een fieldtrip georganiseerd voor geïnteresseerde studenten van de Anton de Kom Universiteit en andere Hogescholen in Suriname, met belangstelling voor grondzaken. Op deze wijze wordt een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van onze young professionals. Dit is onderdeel van het beleid van Terzol Vastgoed NV om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. In Filippenzen 2:4 (HTB) staat namelijk dat wij niet alleen moeten kijken naar ons eigen belang, maar ook aan dat van anderen.

Over de diverse grondtitels en de boedelproblematiek in Suriname

Mw. Chequita Akkal-Ramautar, voltijds docent aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname en oud lid van de Staatsraad, zal de studenten toespreken over de diverse grondtitels en de boedelproblematiek in Suriname. Onverdeelde en onbeheerde boedels van onroerende goederen in Suriname zijn een voortdurend probleem dat de economische vooruitgang van Suriname in de weg staat. Mw. Chequita Akkal-Ramautar is aan de faculteit Cultuur en Rechtswetenschappen van de Open Universiteit in Heerlen (Nederland) gepromoveerd op haar onderzoek naar de omvangrijke boedelproblematiek in Suriname. Zij heeft de juridische titels die aan gronden vanaf de 17e eeuw zijn toegekend, in kaart gebracht en legt hiermee de basis voor de oplossing van dit langdurig probleem.

Over ‘Smart and Green’ bouwen en wonen

Ons traditionele manier van bouwen en wonen moet een transformatie ondergaan. Wij moeten ‘smart and green’ gaan bouwen en wonen. Ing. Richard Eykenduyn van het Ministerie van Openbare Werken, zal het o.a. hebben over Cross Laminated Timber (CLT) en Modulair Bouwen. CLT is een grootschalig, geprefabriceerd, massief houten paneel, is lichtgewicht en toch zeer sterk, met superieure akoestische, brandwerende, seismische en thermische prestaties. CLT is ook snel en eenvoudig te installeren en genereert bijna geen afval op de bouwplaats. CLT biedt ontwerpflexibiliteit en heeft een lage milieu-impact. Om deze redenen is CLT een zeer voordelig alternatief voor conventionele materialen zoals beton. Modulair bouwen is een proces waarbij een gebouw off-site wordt gebouwd, onder gecontroleerde fabrieksomstandigheden, met dezelfde materialen en ontwerpen volgens dezelfde codes en normen als conventioneel gebouwde faciliteiten, maar in ongeveer de helft van de tijd.

Over de pannen en de geprojecteerde “2e Ringweg”

Dhr. Joel Terzol, CEO van Terzol Vastgoed NV en Projectontwikkelaar van Ring Harbour, is een voorstander van duurzame ontwikkeling en maakt zich hard voor maatschappelijk verantwoord ondernemen in de vastgoedsector. Dat de zorg voor mens en milieu Terzol diep in het hart zit blijkt ook uit de manier waarop Ring Harbour ontwikkeld wordt. In het verleden was Ring Harbour een schelp en zandmijn. Door de afgravingen zijn er pannen en moerassen ontstaan die na het mijnen werden gebruikt om afval in te dumpen. Terzol zal de studenten informeren over het schoonmaaktraject van de pannen, en de korte en lange termijn gevolgen hiervan voor mens en milieu.

Terzol zal ook het belang van de geprojecteerde “2e Ringweg” nader belichten tijdens de Fieldtrip. Ring Harbour strekt zich uit vanaf de Ringweg Noord tot aan de Atlantische Oceaan. Dwars door het project wordt de Nieuwe Charlesburgweg verbonden met de Brantimakaweg. Deze weg loopt evenwijdig met de Kwattaweg door tot naar Weg naar Zee, en wordt ook wel de ‘tweede ringweg’ genoemd.

Over de impact van de bijenteelt op het milieu

Ook de meest innovatieve imker in Suriname, de welbekende Fabian Esajas, zal de studenten informeren over de Bijenteelt activiteiten bij Ring Harbour  en de impact hiervan op milieu. Dhr. Esajas is directeur/eigenaar van het bedrijf Ambrosius Bees en verzorgt ook trainingen (met ondersteuning van o.a. de IADB) aan andere imkers in Suriname.  Langs de oevers van Suriname tot aan de monding van rivieren en verder landinwaarts komen er mangrovebossen voor. De bijen worden aangetrokken door de Parwa bloemen en zorgen voor bestuiving, wat resulteert in vermenigvuldiging van het Mangrove bos. Mangrove helpt tegen kusterosie, biedt bescherming tegen stormen en vormt een cruciaal onderdeel van de oplossing voor klimaatverandering wereldwijd.

Résumé en dank

Jair Schalkwijk, Coordinator van de Masteropleiding Social Development & Policy van de Anton de Kom Universiteit van Suriname en Partner bij Door Advisory, zal aan het eind van de Fieldtrip een resumerend woord richten tot de studenten.

Onze dank gaat uit naar een ieder die deelneemt aan deze Fieldtrip en die op welke wijze dan ook heeft bijgedragen aan de tot stand koming hiervan.

Terzol Vastgoed Grond Congres 27, 28 en 29 Oktober 2021

Van 27 tot en met 29 oktober 2021 wordt, voor het eerst in Suriname, een Grond Congres gehouden met als thema ‘Appartementsrecht’.

Dit Congres is een privé-initiatief van Terzol Vastgoed NV en wordt georganiseerd door Tabto Group NV.

Het doel van dit Congres is om de awareness en de ‘sense of urgency’ van het Appartementsrecht te vergroten, teneinde de aanname van de Wet te bespoedigen.

Vanwege de pandemie zal het Congres live uitgezonden worden, om zoveel mogelijk personen en bedrijven de gelegenheid te geven om te participeren en om vragen te stellen. Het event is via live streaming te volgen op de Facebook event pagina van Terzol Vastgoed NV:

https://www.facebook.com/events/823199181680177

Belangstellenden die op de hoogte wensen te blijven van de activiteiten, kunnen zich registeren via de website:

https://terzol.com/vastgoed/grond-congres-2021/

Facebook Event:

Categorieën
Appartementsrecht Grond Congres

Appartementsrecht: De impact op de samenleving

De andere zijde van de medaille?

In de voorgaande artikelen hebben we steeds mogen lezen dat het Appartementsrecht een significante bijdrage kan leveren aan onze behoeften voor het duurzaam ontwikkelen van goede woon- en leefomgevingen, het efficiënt benutten van onze gronden en een oplossing kan bieden voor de op hol geslagen klimaatveranderingen. Hoe staat het met de andere zijde van de medaille? Wat is de impact van het Appartementsrecht op de samenleving?

In de ideale situatie, ervaren we uitsluitend de voordelen van de invoering van het Appartementsrecht. Echter, als we het niet intergraal invoeren, d.w.z. rekening houden met alle maatschappelijke aspecten, lopen we het risico dat het onderbrengen van gezinnen in een torengebouw mogelijkerwijs kan gaan leiden tot sociaal maatschappelijke conflicten, ghetto vorming en hangjongeren problematiek (om slechts enkele aspecten te noemen). Echter door een goede maatschappelijke aanpak kunnen heel wat van deze problemen voorkomen worden, en of efficient aangepakt worden. Zo is het belangrijk dat in een torengebouw niet uitsluitend lage inkomensgroepen ondergebracht worden. En gezinnen met kleine kinderen niet in de directe omgeving van seniore burgers in verband met bijv. geluidsoverlast etc. Een effectief maatschappelijk beleid is hierbij van essentieel belang.

Dhr. Winston Wilson, Strategic Partner Tabto Group NV, is Bestuurskundige met jarenlange ervaring in Programma- en Transitiemanagement. Hij zal vanuit zijn expertise spreken over de impact van de invoering van het Appartementsrecht op de samenleving. Dhr. Wilson heeft ruime ervaring met transities en heeft ook in Nederland een bijdrage geleverd aan de aanpak van de grote steden problematiek, waarin bovengenoemde aspecten ook aan de orde zijn geweest. Wij spreken onze dank uit aan Dhr Wilson, voor zijn bereidheid om zijn kennis en ervaring met de Surinaamse samenleving te delen bij deze allereerste Grond Congres in Suriname aangaande de Wet op het Appartementsrecht.

Terzol Vastgoed Grond Congres 27, 28 en 29 Oktober 2021

Van 27 tot en met 29 oktober 2021 wordt, voor het eerst in Suriname, een Grond Congres gehouden met als thema ‘Appartementsrecht’.

Dit Congres is een privé-initiatief van Terzol Vastgoed NV en wordt georganiseerd door Tabto Group NV.

Het doel van dit Congres is om de awareness en de ‘sense of urgency’ van het Appartementsrecht te vergroten, teneinde de aanname van de Wet te bespoedigen.

Vanwege de pandemie zal het Congres live uitgezonden worden, om zoveel mogelijk personen en bedrijven de gelegenheid te geven om te participeren en om vragen te stellen. Het event is via live streaming te volgen op de Facebook event pagina van Terzol Vastgoed NV:

https://www.facebook.com/events/823199181680177

Belangstellenden die op de hoogte wensen te blijven van de activiteiten, kunnen zich registeren via de website:

https://terzol.com/vastgoed/grond-congres-2021/

Facebook Event:

Categorieën
Appartementsrecht Grond Congres

Ons groene goud

“Gunu Gowtu”

Zo’n 98 procent van Suriname is met oerwoud bedekt en maakt deel uit van het grootste tropische regenwoud op aarde: het Amazonegebied. Suriname is een van de meest groene landen ter wereld. In de praktijk blijkt echter dat er veel bos verdwijnt door menselijk handelen voor met name commerciële doeleinden. Ongeveer de helft van de populatie woont in het kustgebied waardoor het “groen” uit de stad verdwijnt.

Daarnaast hebben wij ook onze internationaal hoog gewaardeerde Mangrovegordel langs onze kust. Mangrove neemt aanzienlijk veel meer koolstofdioxide op dan tropisch bos. Het is inmiddels ook bekend dat Mangrove helpt tegen kusterosie, biedt bescherming tegen stormen en vormt een cruciaal onderdeel van de oplossing voor klimaatverandering wereldwijd.

Voor ons is ons bos ons gunu gowtu – ons groen goud ‒ en heeft veel waarde, niet alleen voor Suriname maar voor de hele wereld. We moeten ons groene goud koesteren!

P-All

Dhr. Cornelis Pigot, Management Consultant en lid Advisory Board bij P-All Consultants NV, is een van de sprekers op het Congres en zal het hebben over de impact van het appartementsrecht op het milieu. P-All heeft meer dan 25 jaren ervaring in het schrijven, implementeren en monitoren van milieu en sociale impact analyses. In het projectontwikkelingstraject van Ring Harbour begeleidt P-All ook de ESIA (Environmental and Social Impact Analysis) studie.

“Wij hebben de aarde niet als een kortbare erfenis in beheer, maar wij hebben haar van onze kinderen te leen” ~ Prins Claus.

Terzol Vastgoed Grond Congres 27, 28 en 29 Oktober 2021

Van 27 tot en met 29 oktober 2021 wordt, voor het eerst in Suriname, een Grond Congres gehouden met als thema ‘Appartementsrecht’.

Dit Congres is een privé-initiatief van Terzol Vastgoed NV en wordt georganiseerd door Tabto Group NV.

Het doel van dit Congres is om de awareness en de ‘sense of urgency’ van het Appartementsrecht te vergroten, teneinde de aanname van de Wet te bespoedigen.

Vanwege de pandemie zal het Congres live uitgezonden worden, om zoveel mogelijk personen en bedrijven de gelegenheid te geven om te participeren en om vragen te stellen. Het event is via live streaming te volgen op de Facebook event pagina van Terzol Vastgoed NV:

https://www.facebook.com/events/823199181680177

Belangstellenden die op de hoogte wensen te blijven van de activiteiten, kunnen zich registeren via de website:

https://terzol.com/vastgoed/grond-congres-2021/

Facebook Event:

Categorieën
Appartementsrecht Grond Congres

Het Appartementsrecht: Moet het echt?

Wij hebben de afgelopen weken veel gehoord over het Appartementsrecht. Maar what’s the big deal met het Appartementsrecht? Wij hebben in Suriname toch geen woontorens nodig? Er is toch voldoende grond om elke Surinamer die daar recht op heeft, te voorzien? Toch?

Wanneer wij ons land op een innovatieve en duurzame manier gaan herinrichten, zodat de grond op een efficiënte wijze kan worden benut, kan het bos voor een groot deel bespaard blijven. Meer dan de helft van de bevolking woont in het kustgebied, waarbij er veel grond wordt gebruikt en er weinig van het bos overblijft. Toch bestaat er nog steeds een nijpend woningtekort. De roep om een duurzame oplossing voor het  huisvestings-probleem is onafwendbaar.

Is het Appartementsrecht écht nodig?

Het Appartementsrecht kan een significante bijdrage leveren aan onze behoeften voor het duurzaam ontwikkelen van goede woon- en leefomgevingen, efficiënt benutten van onze gronden en aandacht voor het klimaat. Daarnaast kunnen wij met het Appartementsrecht tegemoet komen aan verschillende doelgroepen. Er zijn nog steeds occupanten, studenten die thuis wonen, 60-plussers die kleiner en efficienter willen gaan wonen, expats die luxueze penthouses willen kopen of huren, onze diaspora die hier wilt investeren en ondernemers die graag willen investeren in de bouw van woontorens.

Het Appartementsrecht is dus een dringende noodzaak in het belang van land en volk. Dit zal Joël Terzol nader belichten tijdens het Terzol Vastgoed Grond Congres met als thema Appartementsrecht. Joël Terzol is CEO van Terzol Vastgoed NV en Projectontwikkelaar van Ring Harbour City. Terzol heeft sinds 2020 een serie artikelen gepubliceerd onder de naam “Grondzaken Nader Belicht” (z.a. Domeingrond, Grondconversie, Grondbelasting en Appartementsrecht). Hiermee beoogt Terzol Vastgoed NV de awareness van alle stakeholders te vergroten over de diverse mogelijkheden en rechtszekerheden m.b.t. grondzaken in Suriname.

Terzol Vastgoed Grond Congres 27, 28 en 29 Oktober 2021

Van 27 tot en met 29 oktober 2021 wordt, voor het eerst in Suriname, een Grond Congres gehouden met als thema ‘Appartementsrecht’.

Dit Congres is een privé-initiatief van Terzol Vastgoed NV en wordt georganiseerd door Tabto Group NV.

Het doel van dit Congres is om de awareness en de ‘sense of urgency’ van het Appartementsrecht te vergroten, teneinde de aanname van de Wet te bespoedigen.

Vanwege de pandemie zal het Congres live uitgezonden worden, om zoveel mogelijk personen en bedrijven de gelegenheid te geven om te participeren en om vragen te stellen. Het event is via live streaming te volgen op de Facebook event pagina van Terzol Vastgoed NV:

https://www.facebook.com/events/823199181680177

Belangstellenden die op de hoogte wensen te blijven van de activiteiten, kunnen zich registeren via de website:

https://terzol.com/vastgoed/grond-congres-2021/

Facebook Event:

Categorieën
Appartementsrecht Grond Congres

Appartementsrecht als boost voor economische ontwikkeling

Waarom is het Appartementsrecht NU nodig?

Het Appartementsrecht komt tegemoet aan behoeften van verschillende doelgroepen. We hebben nog steeds veel occupanten, studenten die thuis wonen, 60-plussers die kleiner en efficienter willen gaan wonen, expats die luxueze penthouses willen kopen of huren, onze diaspora die hier wilt investeren en ondernemers die graag willen investeren in de bouw van woontorens met de bedoeling om die appartementen te kunnen verkopen.

Een appartemententoren bouwen kost echter heel veel geld. In het buitenland komen meestal meerdere investeerders bijeen om een torengebouw neer te zetten. Met het Appartementsrecht zijn zij in staat om appartementen of zelfs hele verdiepingen van een woontoren te kopen of te verkopen. Hoogbouw garandeert daarnaast een efficiëntere benutting van de grond.

Naast de vastgoedsector krijgen ook andere sectoren nieuwe kansen. Het bouwen van appartementen torens brengt ontwikkeling en ondernemerschap. Denk bijvoorbeeld aan onderhoud, schoonmaak en beveiliging.

Het Appartementsrecht als boost,  voor de economische ontwikkeling en de noodzaak hiervan ten behoeve van investeringen in de vastgoedsector, zal nader worden belicht op het Terzol Vastgoed Grond Congres door onze eigen Financieel Expert en Die-Hard Econoom, Dhr. Jim Bousaid. Dhr. Bousaid is oud-bankier en voormalig topman van een van de drie grootste Banken in Suriname. Wij zijn vereerd om de gelegenheid te krijgen om te luisteren naar de rijke woorden van kennis en wijsheid van Dhr Jim Bousaid.

Terzol Vastgoed Grond Congres 27, 28 en 29 Oktober 2021

Van 27 tot en met 29 oktober 2021 wordt, voor het eerst in Suriname, een Grond Congres gehouden met als thema ‘Appartementsrecht’. Dit Congres is een privé-initiatief van Terzol Vastgoed NV en wordt georganiseerd door Tabto Group NV.

Het doel van dit Congres is om de awareness en de ‘sense of urgency’ van het Appartementsrecht te vergroten, teneinde de aanname van de Wet te bespoedigen.

Vanwege de pandemie zal het Congres live uitgezonden worden, om zoveel mogelijk personen en bedrijven de gelegenheid te geven om te participeren en om vragen te stellen. Het event is via live streaming te volgen op de Facebook event pagina van Terzol Vastgoed NV:

https://www.facebook.com/events/823199181680177

Belangstellenden die op de hoogte wensen te blijven van de activiteiten, kunnen zich registeren via de website:

https://terzol.com/vastgoed/grond-congres-2021/

Facebook Event:

Categorieën
Appartementsrecht Grond Congres

De juridische aspecten van het Appartementsrecht

Hoe verder met het appartementsrecht?

Aan onze hooggewaardeerde Juridische Specialist en oud-notaris, Meester Carlo Jadnanansing, is in 2019 een eredoctoraat toegekend vanwege zijn uitzonderlijke prestatie op wetenschappelijk en maatschappelijk gebied. Dhr. Jadnanansing zal de juridische aspecten van het Appartementsrecht belichten.

Het huidig Burgerlijk Wetboek (BW) van Suriname is op 1 mei 1869 ingevoerd. De behoefte voor aanpassing van het huidige BW aan de maatschappelijke werkelijkheid heeft ertoe geleid dat het ontwerp Nieuw Burgerlijk Wetboek (NBW), waarin essentiële vernieuwingen en verbeteringen zijn aangebracht, is opgesteld. In dit ontwerp NBW is ook het Appartementsrecht in boek 5 titel 9 opgenomen. Na inwerkingtreding van het Nieuwe aangepaste BW zal dit Appartementsrecht eindelijk de mogelijkheid bieden om Appartementscomplexen te bouwen in Suriname.

Waarom hebben wij nog geen Appartementsrecht?

In een artikel [1] van Meester Jadnanansing, gepubliceerd op 27 juni 2016, wordt nader ingegaan op de reden(en) waarom de Wet op het Appartementsrecht nog niet is aangenomen in Suriname. Volgens dit artikel, heeft het Ontwerp Nieuw Burgerlijk Wetboek (ONBW), welke in 2009 is ingediend, De Nationale Assemblee niet bereikt, althans niet op de officiele wijze. Het concept is in 2009 via de toenmalige Minister van Justitie bij de toenmalige President ingediend. In 2011 werd het concept opnieuw aangeboden, dit keer aan de nieuwe President (na de verkiezingen van 2010). Volgens de informatie in het artikel heeft de toenmalige President gevraagd om na te gaan of het concept aangepast moest worden aan de gewijzigde omstandigheden.

Grond Congres 2021

Tijdens dit Grond Congres zal Meester Jadnanansing de juridische aspecten van de Wet op het Appartementsrecht nader belichten, en hoe deze Wet ter behandeling kan worden ingediend bij De Nationale Assemblee (zonder dit integraal met het NBW te doen). Het is voor ons een enorme eer dat Meester Jadnanansing, met zijn rijke kennis en ervaring op juridisch gebied,  bereid is om te spreken op deze eerste ‘private initiative Grond Congres’ in Suriname.

Van 27 tot en met 29 oktober 2021 wordt, voor het eerst in Suriname, een Grond Congres gehouden met als thema ‘Appartementsrecht’. Dit Congres is een privé-initiatief van Terzol Vastgoed NV en wordt georganiseerd door Tabto Group NV.

Het doel van dit Congres is om de awareness en de ‘sense of urgency’ van het Appartementsrecht te vergroten, teneinde de aanname van de Wet te bespoedigen.

Vanwege de pandemie zal het Congres live uitgezonden worden, om zoveel mogelijk personen en bedrijven de gelegenheid te geven om te participeren en om vragen te stellen. Het event is via live streaming te volgen op de Facebook event pagina van Terzol Vastgoed NV:

https://www.facebook.com/events/823199181680177

Belangstellenden die op de hoogte wensen te blijven van de activiteiten, kunnen zich registeren via de website:

https://terzol.com/vastgoed/grond-congres-2021/

[1] Starnieuws – Ontwerp nieuw Burgerlijk Wetboek niet ingediend bij DNA

Facebook Event:

Categorieën
Appartementsrecht Grond Congres

Waarom is het Appartementsrecht zo belangrijk?

Appartementsrecht in Suriname

Appartementsgebouwen kunnen veel voordelen bieden en zijn ook goedkoper in uitvoering. Het spreekt voor zich dat wanneer in een torengebouw meerdere huishoudens kunnen verblijven, de bouwkosten relatief lager zijn. Ons traditionele manier van bouwen en wonen moet een transformatie ondergaan. Wij moeten ‘smart and green’ gaan bouwen en wonen.  Dit zorgt niet alleen voor besparingen maar is ook duurzaam. In het ‘2021 EU Climate Plan’ blijkt dat gebouwen ongeveer 39% van de wereldwijde energiegerelateerde CO2 uitstoten.

Dat is voldoende reden voor onze Minister van Openbare Werken, dhr. Riad Nurmohamed, om het startsein te geven om verschillende bouw-en constructiewetten en regels aan te passen*. De Bouw-, Monumenten-, Stedenbouwkundige en Hinderwetten zijn de grootste en belangrijkste wetten die onder de loep genomen zullen worden door het ministerie van Openbare Werken.

Minister Riad Nurmohamed, zal bij het Congres de opening speech houden over het belang van de Wet op het Appartementsrecht in Suriname. Nurmohamed is o.a. Lector Magnus in de Technologische Wetenschappen aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname, Doctor of Philosophy in Technologische Wetenschappen (CumLaude), Chair van de Jnan Adhin Kennis Instituut van de VHP, Coordinator Moodlesite Msc in SMNR-programma, Program Coordinator van MSc Program in Sustainable Management of Natural Resources, GlobalWaterPartnership representative van AdeKUS en lid van CariScience (Trinidad).

Het is ons een waar genoegen om Minister Riad Nurmohamed als openingsspreker te hebben bij dit Congres.

Van 27 tot en met 29 oktober 2021 wordt, voor het eerst in Suriname, een Grond Congres gehouden met als thema ‘Appartementsrecht’. Dit Congres is een privé-initiatief van Terzol Vastgoed NV en wordt georganiseerd door Tabto Group NV.

Het doel van dit Congres is om de awareness en de ‘sense of urgency’ van het Appartementsrecht te vergroten, teneinde de aanname van de Wet te bespoedigen.

Vanwege de pandemie zal het Congres live uitgezonden worden, om zoveel mogelijk personen en bedrijven de gelegenheid te geven om te participeren en om vragen te stellen. Het event is via live streaming te volgen op de Facebook event pagina van Terzol Vastgoed NV:

https://www.facebook.com/events/823199181680177

Belangstellenden die op de hoogte wensen te blijven van de activiteiten, kunnen zich registeren via de website:-

https://terzol.com/vastgoed/grond-congres-2021/

Facebook Event:

Categorieën
Appartementsrecht Grond Congres

MMANTEN TAKI: Appartementsrecht moet helpen om woningnood op te lossen

Bekijk de ‘MMANTEN TAKI’ uitzending van 18 oktober met Joel Terzol en Winston Wilson. Het onderwerp is het Appartementsrecht in Suriname en het Grond Congres 2021.

Categorieën
Appartementsrecht Grond Congres

Grond Congres over Appartementsrecht

Van 27 tot en met 29 oktober 2021 vindt het Terzol Vastgoed Grond Congres plaats, met als thema ‘Appartementsrecht in Suriname’.

Dit congres is een privé-initiatief is van Terzol Vastgoed NV en wordt georganiseerd door Tabto Group NV. Het doel van dit congres is om de awareness en de ‘sense of urgency’ van het Appartementsrecht te vergroten, teneinde de aanname van de Wet op het Appartementsrecht te bespoedigen.

Ofschoon het concept Nieuw Burgerlijk Wetboek (NBW), waarin het Appartementsrecht is opgenomen, in 2009 is aangeboden aan de toenmalige president van Suriname, kent ons land tot heden nog steeds geen Appartementsrecht. Dit terwijl het Appartementsrecht een significante bijdrage kan leveren aan onze behoeften voor het duurzaam ontwikkelen van goede woon- en leefomgevingen, het efficiënt benutten van onze gronden en een oplossing voor de op hol geslagen klimaatveranderingen.

Achtergrond appartementsrecht

Terzol Vastgoed NV biedt vanaf 2017 integrale diensten aan op het gebied van aankoop en verkoopbemiddeling, huren en verhuur, taxaties, vastgoedbeheer, verkavelen, projectontwikkeling en consultancy aan nationale en internationale zakelijke en particuliere opdrachtgevers in Suriname. Terzol is ervan overtuigd dat we het met elkaar eens zijn dat de wet op het Appartementsrecht een dringende noodzaak is in het belang van land en volk.

Het Appartementsrecht komt tegemoet aan behoeften van verschillende doelgroepen zoals occupanten, studenten, 60-plussers, expats, diaspora en ondernemers.

Met het Appartementsrecht kunnen op een relatief kleiner stuk grond grote groepen gehuisvest worden waardoor minder bos verdwijnt en we echt kunnen gaan verduurzamen. Het is nu tijd voor actie. Als projectontwikkelaar van Suriname’s nieuwste en meest prestigieuze ‘city in the city’, Ring Harbour, heeft Terzol Vastgoed in een eerdere
publicatie de vraag gesteld wat we met zijn allen gaan doen om het Appartementsrecht spoedig te concretiseren. Deze vraag beantwoordt Terzol Vastgoed alvast met dit Congres door diverse sectoren bijeen te brengen om elkaar en de maatschappij te informeren en met andere experts te debatteren over dit onderwerp, zodat concretisering spoedig een feit wordt.

Paneldiscussie

Gedurende de paneldiscussie zullen experts, vanuit verschillende invalshoeken, met elkaar in discussie gaan over actuele onderwerpen aangaande de Wet op het Appartementsrecht.

In het panel zullen o.a. plaats nemen:

 • Dhr. Jim Bousaid (Econoom en voormalig Bank directeur)
 • Dhr. Carlo Jadnanansing (Juridisch Specialist en oud-notaris)
 • Dhr. Winston Wilson en Mw. Dinotha Vorswijk (Minister van Grondbeleid en Bosbeheer)

De experts zijn:

 • Mw. Serena Essed (Advocaat)
 • Dhr. Riad Nurmohamed (Minister van Openbare Werken),
 • Dhr. Ricardo Bhola (Districtscommissaris van Paramaribo Noordoost)
 • Dhr. Cornelis Pigot (Geoloog, Management Consultant),
 • Dhr. Terrence Gonesh (CEO Surichange Bank)
 • Dhr. Lloyd Kotzebue (Voorzitter Commissie Ruimtelijke Ordening)
 • Dhr. Jair Schalkwijk (Onderzoeker en Docent AdeKUS)
 • Mw. Patricia Etnel (Surinaamse politica en DNA lid)
 • Mw. Victorine Moti (Docent FHR School of Business)
 • Dhr. Roy Dhanradj (Voorzitter AMOG- Vereniging van Makelaars)

Tot slot

Vanwege de pandemie wordt het Congres live uitgezonden, zodat een ieder de gelegenheid heeft om te participeren en om vragen te stellen. Het doet ons goed om te zien dat onze President, Z.E. C. Santokhi, aangeeft zich ervan bewust te zijn hoe belangrijk het Appartementsrecht is, in het oplossen van de woningnood in Suriname. Het inspireert ons om ons te blijven beijveren hiervoor. Het komt tenslotte ons allen ten goede en zal zeker bijdragen aan ontwikkeling en vooruitgang voor ons land. We hopen dat dit congres de participanten uit diverse sectoren bijeen zal brengen en zal leiden tot spoedige concretisering van de wet op het Appartementsrecht. Een land bouw je tenslotte niet alleen – dat doe je samen!

Het programma

Woensdag 27 oktober 2021: KICK-OFF

De agenda van de kick-off is als volgt:

 • Opening Grond Congres – Dhr. Riad Nurmohamed, Minister van Openbare Werken, Lector Magnus in de Technologische Wetenschappen aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname.
 • Efficiënte en duurzame benutting en inrichting van onze gronden – Joël Terzol, CEO van Terzol Vastgoed NV en Projectontwikkelaar van Ring Harbour City.
 • Juridische aspecten van het Appartementsrecht – Dhr. Carlo Jadnanansing, Juridisch Specialist en oud-notaris.
 • Het Appartementsrecht als motor voor economische ontwikkeling – Dhr. Jim Bousaid, Econoom en voormalig Bank directeur.
 • De impact van het Appartementsrecht op het milieu – Dhr. Cornelis Pigot, Management Consultant en lid Advisory Board bij P-All Consultants NV.
 • De noodzaak van het Appartementsrecht met betrekking tot de behoefte aan real estate vanuit de extractive industries – Dhr. Dimitri Lemmer, Chief Executive Officer (CEO) van Consolidated Resources Suriname NV.

Donderdag 28 oktober 2021: FIELDTRIP

Op de tweede dag van het Grond Congres wordt een fieldtrip georganiseerd voor geïnteresseerde studenten van de Anton de Kom Universiteit en andere Hogescholen in Suriname, met belangstelling voor grondzaken. Op deze wijze wordt een bijdrage geleverd
aan de ontwikkeling van onze young professionals.

 • Welkom & introductie – Mw. Patricia San A Jong en Mw. Whitley Terzol, Partners van Terzol Vastgoed NV.
 • Diverse grondtitels en de boedelproblematiek – Mw. Chiquita Akkal-Ramautar, voltijds docent aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname.
 • De ‘Pannen’ van Ring Harbour – Dhr. Joel Terzol, CEO van Terzol Vastgoed NV en Projectontwikkelaar van Ring Harbour.
 • Bijenteelt bij Ring Harbour en de impact hiervan op milieu – Dhr. Fabian Esajas, Directeur/eigenaar van Ambrosius Bees.

Vrijdag 29 October 2021: AFSLUITING MET PANELDISCUSSIE

Het Grond Congres wordt op de derde tevens laatste dag afgesloten met een paneldiscussie, voorafgegaan door drie spreekbeurten:

 • Status m.b.t. wetgeving voor appartementen in Suriname – Dhr. Marinus Bee, Jurist en Voorzitter van De Nationale Assemblee.
 • De impact van het Appartementsrecht op de samenleving – Dhr. Winston Wilson, Transitiespecialist en Strategic Partner Tabto Group NV.
 • Effectieve ontwikkeling van gronden in Suriname – Dhr. Ramon Kadirbaks, Onderdirecteur Ruimtelijke Ordening bij het Ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu

Het Congres is via live streaming te volgen op de Facebook event pagina van Terzol Vastgoed NV:

https://www.facebook.com/events/823199181680177

Belangstellenden die op de hoogte wensen te blijven van de activiteiten, kunnen zich registeren via de website:

https://terzol.com/vastgoed/grond-congres-2021/

Facebook Event: