Categorieën
Appartementsrecht Grond Congres

Animatievideo Appertementsrecht

Bekijk de animatievideo over het appartementsrecht in Suriname.

Categorieën
Appartementsrecht Grond Congres

Het Appartementsrecht: Efficiënte benutting van onze gronden

Effectieve ontwikkeling van gronden in Suriname

Appartementsgebouwen kunnen veel voordelen bieden en zijn ook goedkoper in uitvoering, vooral daar waar de grond duur is. Bij een appartemententoren is er ook minder grond nodig om grote groepen onder te brengen. Daarnaast, door het ter verkoop aanbieden van appartementen, zal de vraag naar grond afnemen.

In New York heeft men in de jaren zestig grote woonwijken opgekocht en appartemententorens gebouwd. De mensen die hun grond en huis hebben verkocht, konden een appartement kopen. Er kwam veel grond vrij dat werd omgebouwd tot wandelparken, parkeerruimten, speelplaatsen, sportgelegenheden etc.

Ook in Suriname is dat mogelijk. Een goed voorbeeld is het Oldenburg project te Ringweg Noord, waar er 120 huizen zijn gebouwd op een gebied van 10 ha grond, terwijl 4 ha voldoende zou zijn als er appartementen waren gebouwd. Op de overige 6 ha zou er een universiteit kunnen komen, een natuurpark en misschien een groot meer of ‘pan’ dat als waterberging kan dienen.

Op het Terzol Vastgoed Grond Congres met als thema Appartementsrecht komt Dhr Ramon Kadirbaks ook aan het woord. Dhr. Kadirbaks is Onderdirecteur Ruimtelijke Ordening bij het Ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu en zal het hebben over de rol van het Ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu bij het ontwikkelen van de gronden in Suriname op de meest effectieve manier. Wij spreken onze dank uit naar Dhr Kadirbaks voor zijn bereidheid om het Surinaamse volk toe te spreken tijdens dit Congres.

Terzol Vastgoed Grond Congres 27, 28 en 29 Oktober 2021

Van 27 tot en met 29 oktober 2021 wordt, voor het eerst in Suriname, een Grond Congres gehouden met als thema ‘Appartementsrecht’.

Dit Congres is een privé-initiatief van Terzol Vastgoed NV en wordt georganiseerd door Tabto Group NV.

Het doel van dit Congres is om de awareness en de ‘sense of urgency’ van het Appartementsrecht te vergroten, teneinde de aanname van de Wet te bespoedigen.

Vanwege de pandemie zal het Congres live uitgezonden worden, om zoveel mogelijk personen en bedrijven de gelegenheid te geven om te participeren en om vragen te stellen. Het event is via live streaming te volgen op de Facebook event pagina van Terzol Vastgoed NV:

https://www.facebook.com/events/823199181680177

Belangstellenden die op de hoogte wensen te blijven van de activiteiten, kunnen zich registeren via de website:

https://terzol.com/vastgoed/grond-congres-2021/

Facebook Event:

Categorieën
Appartementsrecht Grond Congres

Opening Terzol Vastgoed Grond Congres 2021 (Dag 1)

De agenda van de kick-off van het Terzol Vastgoed Grond Congres 2021 over het Appartementsrecht in Suriname is als volgt:

 • Opening Grond Congres – Dhr. Riad Nurmohamed, Minister van Openbare Werken, Lector Magnus in de Technologische Wetenschappen aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname
 • Efficiënte en duurzame benutting en inrichting van onze gronden – Joël Terzol, CEO van Terzol Vastgoed NV en Projectontwikkelaar van Ring Harbour City
 • Juridische aspecten van het Appartementsrecht – Dhr. Carlo Jadnanansing, Juridisch Specialist en oud-notaris
 • Het Appartementsrecht als motor voor economische ontwikkeling – Dhr. Jim Bousaid, Econoom en voormalig Bank directeur
 • De impact van het Appartementsrecht op het milieu – Dhr. Cornelis Pigot, Management Consultant en lid Advisory Board bij P-All Consultants NV
 • De noodzaak van het Appartementsrecht met betrekking tot de behoefte aan real estate vanuit de extractive industries – Dhr. Dimitri Lemmer, CEO van Consolidated Resources Suriname NV
Categorieën
Appartementsrecht Grond Congres

First things first: De Wet

De noodzaak van de wet op het Appartementsrecht

In 2014 zijn negen gezinnen dakloos geworden door een felle brand. Het betrof een appartementencomplex waarbij alle woningen waren aangesloten op het electriciteits netwerk van één woning met kortsluiting als gevolg. De vraag die hierbij opkwam bij de burgers is of er wel wetgeving is voor het opzetten van appartementen. Aan welke regels moet worden voldaan om de bewoners te beschermen Regeringsleiders hebben meerdere malen de noodzaak van de wet op het Appartementsrecht publieklijk genoemd. Bij de opening van de Bouw-en Woonbeurs in augustus 2017 is door een politicus aangegeven dat de wet op het Appartementsrecht noodzakelijk is om de woningnood sneller op te lossen. Twee weken terug heeft onze President wederom benadrukt hoe belangrijk het Appartementsrecht is 1. Tijdens het Grond Congres komt ook onze eigen Voorzitter van De Hoogste College van Staat, Dhr Marinus Bee, aan het woord. Dhr Bee zal de status van wetgeving voor appartementen in Suriname belichten, alsook wat de rol van De Nationale Assemblee daarin is. Wat een eer om Dhr bee als spreker te hebben bij dit Congres. Wij zijn hem enorm dankbaar dat hij op deze manier ook zijn bijdrage wilt leveren aan het duurzaam ontwikkelen van goede woon- en leefomgevingen, het efficiënt benutten van onze gronden en het aanpakken van de klimaatveranderingen.

Terzol Vastgoed Grond Congres 27, 28 en 29 Oktober 2021

Van 27 tot en met 29 oktober 2021 wordt, voor het eerst in Suriname, een Grond Congres gehouden met als thema ‘Appartementsrecht’.

Dit Congres is een privé-initiatief van Terzol Vastgoed NV en wordt georganiseerd door Tabto Group NV.

Het doel van dit Congres is om de awareness en de ‘sense of urgency’ van het Appartementsrecht te vergroten, teneinde de aanname van de Wet te bespoedigen.

Vanwege de pandemie zal het Congres live uitgezonden worden, om zoveel mogelijk personen en bedrijven de gelegenheid te geven om te participeren en om vragen te stellen. Het event is via live streaming te volgen op de Facebook event pagina van Terzol Vastgoed NV:

https://www.facebook.com/events/823199181680177

Belangstellenden die op de hoogte wensen te blijven van de activiteiten, kunnen zich registeren via de website:

https://terzol.com/vastgoed/grond-congres-2021/

Facebook Event:

[1] Starnieuws – Appartementen voor snelle oplossing woningnood

Categorieën
Appartementsrecht Grond Congres

Field trip voor onze professionals van morgen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Op de tweede dag van het Grond Congres t.w. donderdag 28 oktober 2021, wordt een fieldtrip georganiseerd voor geïnteresseerde studenten van de Anton de Kom Universiteit en andere Hogescholen in Suriname, met belangstelling voor grondzaken. Op deze wijze wordt een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van onze young professionals. Dit is onderdeel van het beleid van Terzol Vastgoed NV om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. In Filippenzen 2:4 (HTB) staat namelijk dat wij niet alleen moeten kijken naar ons eigen belang, maar ook aan dat van anderen.

Over de diverse grondtitels en de boedelproblematiek in Suriname

Mw. Chequita Akkal-Ramautar, voltijds docent aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname en oud lid van de Staatsraad, zal de studenten toespreken over de diverse grondtitels en de boedelproblematiek in Suriname. Onverdeelde en onbeheerde boedels van onroerende goederen in Suriname zijn een voortdurend probleem dat de economische vooruitgang van Suriname in de weg staat. Mw. Chequita Akkal-Ramautar is aan de faculteit Cultuur en Rechtswetenschappen van de Open Universiteit in Heerlen (Nederland) gepromoveerd op haar onderzoek naar de omvangrijke boedelproblematiek in Suriname. Zij heeft de juridische titels die aan gronden vanaf de 17e eeuw zijn toegekend, in kaart gebracht en legt hiermee de basis voor de oplossing van dit langdurig probleem.

Over ‘Smart and Green’ bouwen en wonen

Ons traditionele manier van bouwen en wonen moet een transformatie ondergaan. Wij moeten ‘smart and green’ gaan bouwen en wonen. Ing. Richard Eykenduyn van het Ministerie van Openbare Werken, zal het o.a. hebben over Cross Laminated Timber (CLT) en Modulair Bouwen. CLT is een grootschalig, geprefabriceerd, massief houten paneel, is lichtgewicht en toch zeer sterk, met superieure akoestische, brandwerende, seismische en thermische prestaties. CLT is ook snel en eenvoudig te installeren en genereert bijna geen afval op de bouwplaats. CLT biedt ontwerpflexibiliteit en heeft een lage milieu-impact. Om deze redenen is CLT een zeer voordelig alternatief voor conventionele materialen zoals beton. Modulair bouwen is een proces waarbij een gebouw off-site wordt gebouwd, onder gecontroleerde fabrieksomstandigheden, met dezelfde materialen en ontwerpen volgens dezelfde codes en normen als conventioneel gebouwde faciliteiten, maar in ongeveer de helft van de tijd.

Over de pannen en de geprojecteerde “2e Ringweg”

Dhr. Joel Terzol, CEO van Terzol Vastgoed NV en Projectontwikkelaar van Ring Harbour, is een voorstander van duurzame ontwikkeling en maakt zich hard voor maatschappelijk verantwoord ondernemen in de vastgoedsector. Dat de zorg voor mens en milieu Terzol diep in het hart zit blijkt ook uit de manier waarop Ring Harbour ontwikkeld wordt. In het verleden was Ring Harbour een schelp en zandmijn. Door de afgravingen zijn er pannen en moerassen ontstaan die na het mijnen werden gebruikt om afval in te dumpen. Terzol zal de studenten informeren over het schoonmaaktraject van de pannen, en de korte en lange termijn gevolgen hiervan voor mens en milieu.

Terzol zal ook het belang van de geprojecteerde “2e Ringweg” nader belichten tijdens de Fieldtrip. Ring Harbour strekt zich uit vanaf de Ringweg Noord tot aan de Atlantische Oceaan. Dwars door het project wordt de Nieuwe Charlesburgweg verbonden met de Brantimakaweg. Deze weg loopt evenwijdig met de Kwattaweg door tot naar Weg naar Zee, en wordt ook wel de ‘tweede ringweg’ genoemd.

Over de impact van de bijenteelt op het milieu

Ook de meest innovatieve imker in Suriname, de welbekende Fabian Esajas, zal de studenten informeren over de Bijenteelt activiteiten bij Ring Harbour  en de impact hiervan op milieu. Dhr. Esajas is directeur/eigenaar van het bedrijf Ambrosius Bees en verzorgt ook trainingen (met ondersteuning van o.a. de IADB) aan andere imkers in Suriname.  Langs de oevers van Suriname tot aan de monding van rivieren en verder landinwaarts komen er mangrovebossen voor. De bijen worden aangetrokken door de Parwa bloemen en zorgen voor bestuiving, wat resulteert in vermenigvuldiging van het Mangrove bos. Mangrove helpt tegen kusterosie, biedt bescherming tegen stormen en vormt een cruciaal onderdeel van de oplossing voor klimaatverandering wereldwijd.

Résumé en dank

Jair Schalkwijk, Coordinator van de Masteropleiding Social Development & Policy van de Anton de Kom Universiteit van Suriname en Partner bij Door Advisory, zal aan het eind van de Fieldtrip een resumerend woord richten tot de studenten.

Onze dank gaat uit naar een ieder die deelneemt aan deze Fieldtrip en die op welke wijze dan ook heeft bijgedragen aan de tot stand koming hiervan.

Terzol Vastgoed Grond Congres 27, 28 en 29 Oktober 2021

Van 27 tot en met 29 oktober 2021 wordt, voor het eerst in Suriname, een Grond Congres gehouden met als thema ‘Appartementsrecht’.

Dit Congres is een privé-initiatief van Terzol Vastgoed NV en wordt georganiseerd door Tabto Group NV.

Het doel van dit Congres is om de awareness en de ‘sense of urgency’ van het Appartementsrecht te vergroten, teneinde de aanname van de Wet te bespoedigen.

Vanwege de pandemie zal het Congres live uitgezonden worden, om zoveel mogelijk personen en bedrijven de gelegenheid te geven om te participeren en om vragen te stellen. Het event is via live streaming te volgen op de Facebook event pagina van Terzol Vastgoed NV:

https://www.facebook.com/events/823199181680177

Belangstellenden die op de hoogte wensen te blijven van de activiteiten, kunnen zich registeren via de website:

https://terzol.com/vastgoed/grond-congres-2021/

Facebook Event:

Categorieën
Appartementsrecht Grond Congres

Appartementsrecht: De impact op de samenleving

De andere zijde van de medaille?

In de voorgaande artikelen hebben we steeds mogen lezen dat het Appartementsrecht een significante bijdrage kan leveren aan onze behoeften voor het duurzaam ontwikkelen van goede woon- en leefomgevingen, het efficiënt benutten van onze gronden en een oplossing kan bieden voor de op hol geslagen klimaatveranderingen. Hoe staat het met de andere zijde van de medaille? Wat is de impact van het Appartementsrecht op de samenleving?

In de ideale situatie, ervaren we uitsluitend de voordelen van de invoering van het Appartementsrecht. Echter, als we het niet intergraal invoeren, d.w.z. rekening houden met alle maatschappelijke aspecten, lopen we het risico dat het onderbrengen van gezinnen in een torengebouw mogelijkerwijs kan gaan leiden tot sociaal maatschappelijke conflicten, ghetto vorming en hangjongeren problematiek (om slechts enkele aspecten te noemen). Echter door een goede maatschappelijke aanpak kunnen heel wat van deze problemen voorkomen worden, en of efficient aangepakt worden. Zo is het belangrijk dat in een torengebouw niet uitsluitend lage inkomensgroepen ondergebracht worden. En gezinnen met kleine kinderen niet in de directe omgeving van seniore burgers in verband met bijv. geluidsoverlast etc. Een effectief maatschappelijk beleid is hierbij van essentieel belang.

Dhr. Winston Wilson, Strategic Partner Tabto Group NV, is Bestuurskundige met jarenlange ervaring in Programma- en Transitiemanagement. Hij zal vanuit zijn expertise spreken over de impact van de invoering van het Appartementsrecht op de samenleving. Dhr. Wilson heeft ruime ervaring met transities en heeft ook in Nederland een bijdrage geleverd aan de aanpak van de grote steden problematiek, waarin bovengenoemde aspecten ook aan de orde zijn geweest. Wij spreken onze dank uit aan Dhr Wilson, voor zijn bereidheid om zijn kennis en ervaring met de Surinaamse samenleving te delen bij deze allereerste Grond Congres in Suriname aangaande de Wet op het Appartementsrecht.

Terzol Vastgoed Grond Congres 27, 28 en 29 Oktober 2021

Van 27 tot en met 29 oktober 2021 wordt, voor het eerst in Suriname, een Grond Congres gehouden met als thema ‘Appartementsrecht’.

Dit Congres is een privé-initiatief van Terzol Vastgoed NV en wordt georganiseerd door Tabto Group NV.

Het doel van dit Congres is om de awareness en de ‘sense of urgency’ van het Appartementsrecht te vergroten, teneinde de aanname van de Wet te bespoedigen.

Vanwege de pandemie zal het Congres live uitgezonden worden, om zoveel mogelijk personen en bedrijven de gelegenheid te geven om te participeren en om vragen te stellen. Het event is via live streaming te volgen op de Facebook event pagina van Terzol Vastgoed NV:

https://www.facebook.com/events/823199181680177

Belangstellenden die op de hoogte wensen te blijven van de activiteiten, kunnen zich registeren via de website:

https://terzol.com/vastgoed/grond-congres-2021/

Facebook Event:

Categorieën
Appartementsrecht Grond Congres

Ons groene goud

“Gunu Gowtu”

Zo’n 98 procent van Suriname is met oerwoud bedekt en maakt deel uit van het grootste tropische regenwoud op aarde: het Amazonegebied. Suriname is een van de meest groene landen ter wereld. In de praktijk blijkt echter dat er veel bos verdwijnt door menselijk handelen voor met name commerciële doeleinden. Ongeveer de helft van de populatie woont in het kustgebied waardoor het “groen” uit de stad verdwijnt.

Daarnaast hebben wij ook onze internationaal hoog gewaardeerde Mangrovegordel langs onze kust. Mangrove neemt aanzienlijk veel meer koolstofdioxide op dan tropisch bos. Het is inmiddels ook bekend dat Mangrove helpt tegen kusterosie, biedt bescherming tegen stormen en vormt een cruciaal onderdeel van de oplossing voor klimaatverandering wereldwijd.

Voor ons is ons bos ons gunu gowtu – ons groen goud ‒ en heeft veel waarde, niet alleen voor Suriname maar voor de hele wereld. We moeten ons groene goud koesteren!

P-All

Dhr. Cornelis Pigot, Management Consultant en lid Advisory Board bij P-All Consultants NV, is een van de sprekers op het Congres en zal het hebben over de impact van het appartementsrecht op het milieu. P-All heeft meer dan 25 jaren ervaring in het schrijven, implementeren en monitoren van milieu en sociale impact analyses. In het projectontwikkelingstraject van Ring Harbour begeleidt P-All ook de ESIA (Environmental and Social Impact Analysis) studie.

“Wij hebben de aarde niet als een kortbare erfenis in beheer, maar wij hebben haar van onze kinderen te leen” ~ Prins Claus.

Terzol Vastgoed Grond Congres 27, 28 en 29 Oktober 2021

Van 27 tot en met 29 oktober 2021 wordt, voor het eerst in Suriname, een Grond Congres gehouden met als thema ‘Appartementsrecht’.

Dit Congres is een privé-initiatief van Terzol Vastgoed NV en wordt georganiseerd door Tabto Group NV.

Het doel van dit Congres is om de awareness en de ‘sense of urgency’ van het Appartementsrecht te vergroten, teneinde de aanname van de Wet te bespoedigen.

Vanwege de pandemie zal het Congres live uitgezonden worden, om zoveel mogelijk personen en bedrijven de gelegenheid te geven om te participeren en om vragen te stellen. Het event is via live streaming te volgen op de Facebook event pagina van Terzol Vastgoed NV:

https://www.facebook.com/events/823199181680177

Belangstellenden die op de hoogte wensen te blijven van de activiteiten, kunnen zich registeren via de website:

https://terzol.com/vastgoed/grond-congres-2021/

Facebook Event:

Categorieën
Appartementsrecht Grond Congres

Het Appartementsrecht: Moet het echt?

Wij hebben de afgelopen weken veel gehoord over het Appartementsrecht. Maar what’s the big deal met het Appartementsrecht? Wij hebben in Suriname toch geen woontorens nodig? Er is toch voldoende grond om elke Surinamer die daar recht op heeft, te voorzien? Toch?

Wanneer wij ons land op een innovatieve en duurzame manier gaan herinrichten, zodat de grond op een efficiënte wijze kan worden benut, kan het bos voor een groot deel bespaard blijven. Meer dan de helft van de bevolking woont in het kustgebied, waarbij er veel grond wordt gebruikt en er weinig van het bos overblijft. Toch bestaat er nog steeds een nijpend woningtekort. De roep om een duurzame oplossing voor het  huisvestings-probleem is onafwendbaar.

Is het Appartementsrecht écht nodig?

Het Appartementsrecht kan een significante bijdrage leveren aan onze behoeften voor het duurzaam ontwikkelen van goede woon- en leefomgevingen, efficiënt benutten van onze gronden en aandacht voor het klimaat. Daarnaast kunnen wij met het Appartementsrecht tegemoet komen aan verschillende doelgroepen. Er zijn nog steeds occupanten, studenten die thuis wonen, 60-plussers die kleiner en efficienter willen gaan wonen, expats die luxueze penthouses willen kopen of huren, onze diaspora die hier wilt investeren en ondernemers die graag willen investeren in de bouw van woontorens.

Het Appartementsrecht is dus een dringende noodzaak in het belang van land en volk. Dit zal Joël Terzol nader belichten tijdens het Terzol Vastgoed Grond Congres met als thema Appartementsrecht. Joël Terzol is CEO van Terzol Vastgoed NV en Projectontwikkelaar van Ring Harbour City. Terzol heeft sinds 2020 een serie artikelen gepubliceerd onder de naam “Grondzaken Nader Belicht” (z.a. Domeingrond, Grondconversie, Grondbelasting en Appartementsrecht). Hiermee beoogt Terzol Vastgoed NV de awareness van alle stakeholders te vergroten over de diverse mogelijkheden en rechtszekerheden m.b.t. grondzaken in Suriname.

Terzol Vastgoed Grond Congres 27, 28 en 29 Oktober 2021

Van 27 tot en met 29 oktober 2021 wordt, voor het eerst in Suriname, een Grond Congres gehouden met als thema ‘Appartementsrecht’.

Dit Congres is een privé-initiatief van Terzol Vastgoed NV en wordt georganiseerd door Tabto Group NV.

Het doel van dit Congres is om de awareness en de ‘sense of urgency’ van het Appartementsrecht te vergroten, teneinde de aanname van de Wet te bespoedigen.

Vanwege de pandemie zal het Congres live uitgezonden worden, om zoveel mogelijk personen en bedrijven de gelegenheid te geven om te participeren en om vragen te stellen. Het event is via live streaming te volgen op de Facebook event pagina van Terzol Vastgoed NV:

https://www.facebook.com/events/823199181680177

Belangstellenden die op de hoogte wensen te blijven van de activiteiten, kunnen zich registeren via de website:

https://terzol.com/vastgoed/grond-congres-2021/

Facebook Event:

Categorieën
Appartementsrecht Grond Congres

Appartementsrecht als boost voor economische ontwikkeling

Waarom is het Appartementsrecht NU nodig?

Het Appartementsrecht komt tegemoet aan behoeften van verschillende doelgroepen. We hebben nog steeds veel occupanten, studenten die thuis wonen, 60-plussers die kleiner en efficienter willen gaan wonen, expats die luxueze penthouses willen kopen of huren, onze diaspora die hier wilt investeren en ondernemers die graag willen investeren in de bouw van woontorens met de bedoeling om die appartementen te kunnen verkopen.

Een appartemententoren bouwen kost echter heel veel geld. In het buitenland komen meestal meerdere investeerders bijeen om een torengebouw neer te zetten. Met het Appartementsrecht zijn zij in staat om appartementen of zelfs hele verdiepingen van een woontoren te kopen of te verkopen. Hoogbouw garandeert daarnaast een efficiëntere benutting van de grond.

Naast de vastgoedsector krijgen ook andere sectoren nieuwe kansen. Het bouwen van appartementen torens brengt ontwikkeling en ondernemerschap. Denk bijvoorbeeld aan onderhoud, schoonmaak en beveiliging.

Het Appartementsrecht als boost,  voor de economische ontwikkeling en de noodzaak hiervan ten behoeve van investeringen in de vastgoedsector, zal nader worden belicht op het Terzol Vastgoed Grond Congres door onze eigen Financieel Expert en Die-Hard Econoom, Dhr. Jim Bousaid. Dhr. Bousaid is oud-bankier en voormalig topman van een van de drie grootste Banken in Suriname. Wij zijn vereerd om de gelegenheid te krijgen om te luisteren naar de rijke woorden van kennis en wijsheid van Dhr Jim Bousaid.

Terzol Vastgoed Grond Congres 27, 28 en 29 Oktober 2021

Van 27 tot en met 29 oktober 2021 wordt, voor het eerst in Suriname, een Grond Congres gehouden met als thema ‘Appartementsrecht’. Dit Congres is een privé-initiatief van Terzol Vastgoed NV en wordt georganiseerd door Tabto Group NV.

Het doel van dit Congres is om de awareness en de ‘sense of urgency’ van het Appartementsrecht te vergroten, teneinde de aanname van de Wet te bespoedigen.

Vanwege de pandemie zal het Congres live uitgezonden worden, om zoveel mogelijk personen en bedrijven de gelegenheid te geven om te participeren en om vragen te stellen. Het event is via live streaming te volgen op de Facebook event pagina van Terzol Vastgoed NV:

https://www.facebook.com/events/823199181680177

Belangstellenden die op de hoogte wensen te blijven van de activiteiten, kunnen zich registeren via de website:

https://terzol.com/vastgoed/grond-congres-2021/

Facebook Event:

Categorieën
Appartementsrecht Grond Congres

De juridische aspecten van het Appartementsrecht

Hoe verder met het appartementsrecht?

Aan onze hooggewaardeerde Juridische Specialist en oud-notaris, Meester Carlo Jadnanansing, is in 2019 een eredoctoraat toegekend vanwege zijn uitzonderlijke prestatie op wetenschappelijk en maatschappelijk gebied. Dhr. Jadnanansing zal de juridische aspecten van het Appartementsrecht belichten.

Het huidig Burgerlijk Wetboek (BW) van Suriname is op 1 mei 1869 ingevoerd. De behoefte voor aanpassing van het huidige BW aan de maatschappelijke werkelijkheid heeft ertoe geleid dat het ontwerp Nieuw Burgerlijk Wetboek (NBW), waarin essentiële vernieuwingen en verbeteringen zijn aangebracht, is opgesteld. In dit ontwerp NBW is ook het Appartementsrecht in boek 5 titel 9 opgenomen. Na inwerkingtreding van het Nieuwe aangepaste BW zal dit Appartementsrecht eindelijk de mogelijkheid bieden om Appartementscomplexen te bouwen in Suriname.

Waarom hebben wij nog geen Appartementsrecht?

In een artikel [1] van Meester Jadnanansing, gepubliceerd op 27 juni 2016, wordt nader ingegaan op de reden(en) waarom de Wet op het Appartementsrecht nog niet is aangenomen in Suriname. Volgens dit artikel, heeft het Ontwerp Nieuw Burgerlijk Wetboek (ONBW), welke in 2009 is ingediend, De Nationale Assemblee niet bereikt, althans niet op de officiele wijze. Het concept is in 2009 via de toenmalige Minister van Justitie bij de toenmalige President ingediend. In 2011 werd het concept opnieuw aangeboden, dit keer aan de nieuwe President (na de verkiezingen van 2010). Volgens de informatie in het artikel heeft de toenmalige President gevraagd om na te gaan of het concept aangepast moest worden aan de gewijzigde omstandigheden.

Grond Congres 2021

Tijdens dit Grond Congres zal Meester Jadnanansing de juridische aspecten van de Wet op het Appartementsrecht nader belichten, en hoe deze Wet ter behandeling kan worden ingediend bij De Nationale Assemblee (zonder dit integraal met het NBW te doen). Het is voor ons een enorme eer dat Meester Jadnanansing, met zijn rijke kennis en ervaring op juridisch gebied,  bereid is om te spreken op deze eerste ‘private initiative Grond Congres’ in Suriname.

Van 27 tot en met 29 oktober 2021 wordt, voor het eerst in Suriname, een Grond Congres gehouden met als thema ‘Appartementsrecht’. Dit Congres is een privé-initiatief van Terzol Vastgoed NV en wordt georganiseerd door Tabto Group NV.

Het doel van dit Congres is om de awareness en de ‘sense of urgency’ van het Appartementsrecht te vergroten, teneinde de aanname van de Wet te bespoedigen.

Vanwege de pandemie zal het Congres live uitgezonden worden, om zoveel mogelijk personen en bedrijven de gelegenheid te geven om te participeren en om vragen te stellen. Het event is via live streaming te volgen op de Facebook event pagina van Terzol Vastgoed NV:

https://www.facebook.com/events/823199181680177

Belangstellenden die op de hoogte wensen te blijven van de activiteiten, kunnen zich registeren via de website:

https://terzol.com/vastgoed/grond-congres-2021/

[1] Starnieuws – Ontwerp nieuw Burgerlijk Wetboek niet ingediend bij DNA

Facebook Event:

Categorieën
Appartementsrecht Grond Congres

Waarom is het Appartementsrecht zo belangrijk?

Appartementsrecht in Suriname

Appartementsgebouwen kunnen veel voordelen bieden en zijn ook goedkoper in uitvoering. Het spreekt voor zich dat wanneer in een torengebouw meerdere huishoudens kunnen verblijven, de bouwkosten relatief lager zijn. Ons traditionele manier van bouwen en wonen moet een transformatie ondergaan. Wij moeten ‘smart and green’ gaan bouwen en wonen.  Dit zorgt niet alleen voor besparingen maar is ook duurzaam. In het ‘2021 EU Climate Plan’ blijkt dat gebouwen ongeveer 39% van de wereldwijde energiegerelateerde CO2 uitstoten.

Dat is voldoende reden voor onze Minister van Openbare Werken, dhr. Riad Nurmohamed, om het startsein te geven om verschillende bouw-en constructiewetten en regels aan te passen*. De Bouw-, Monumenten-, Stedenbouwkundige en Hinderwetten zijn de grootste en belangrijkste wetten die onder de loep genomen zullen worden door het ministerie van Openbare Werken.

Minister Riad Nurmohamed, zal bij het Congres de opening speech houden over het belang van de Wet op het Appartementsrecht in Suriname. Nurmohamed is o.a. Lector Magnus in de Technologische Wetenschappen aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname, Doctor of Philosophy in Technologische Wetenschappen (CumLaude), Chair van de Jnan Adhin Kennis Instituut van de VHP, Coordinator Moodlesite Msc in SMNR-programma, Program Coordinator van MSc Program in Sustainable Management of Natural Resources, GlobalWaterPartnership representative van AdeKUS en lid van CariScience (Trinidad).

Het is ons een waar genoegen om Minister Riad Nurmohamed als openingsspreker te hebben bij dit Congres.

Van 27 tot en met 29 oktober 2021 wordt, voor het eerst in Suriname, een Grond Congres gehouden met als thema ‘Appartementsrecht’. Dit Congres is een privé-initiatief van Terzol Vastgoed NV en wordt georganiseerd door Tabto Group NV.

Het doel van dit Congres is om de awareness en de ‘sense of urgency’ van het Appartementsrecht te vergroten, teneinde de aanname van de Wet te bespoedigen.

Vanwege de pandemie zal het Congres live uitgezonden worden, om zoveel mogelijk personen en bedrijven de gelegenheid te geven om te participeren en om vragen te stellen. Het event is via live streaming te volgen op de Facebook event pagina van Terzol Vastgoed NV:

https://www.facebook.com/events/823199181680177

Belangstellenden die op de hoogte wensen te blijven van de activiteiten, kunnen zich registeren via de website:-

https://terzol.com/vastgoed/grond-congres-2021/

Facebook Event:

Categorieën
Appartementsrecht Grond Congres

MMANTEN TAKI: Appartementsrecht moet helpen om woningnood op te lossen

Bekijk de ‘MMANTEN TAKI’ uitzending van 18 oktober met Joel Terzol en Winston Wilson. Het onderwerp is het Appartementsrecht in Suriname en het Grond Congres 2021.

Categorieën
Appartementsrecht Grond Congres

Grond Congres over Appartementsrecht

Van 27 tot en met 29 oktober 2021 vindt het Terzol Vastgoed Grond Congres plaats, met als thema ‘Appartementsrecht in Suriname’.

Dit congres is een privé-initiatief is van Terzol Vastgoed NV en wordt georganiseerd door Tabto Group NV. Het doel van dit congres is om de awareness en de ‘sense of urgency’ van het Appartementsrecht te vergroten, teneinde de aanname van de Wet op het Appartementsrecht te bespoedigen.

Ofschoon het concept Nieuw Burgerlijk Wetboek (NBW), waarin het Appartementsrecht is opgenomen, in 2009 is aangeboden aan de toenmalige president van Suriname, kent ons land tot heden nog steeds geen Appartementsrecht. Dit terwijl het Appartementsrecht een significante bijdrage kan leveren aan onze behoeften voor het duurzaam ontwikkelen van goede woon- en leefomgevingen, het efficiënt benutten van onze gronden en een oplossing voor de op hol geslagen klimaatveranderingen.

Achtergrond appartementsrecht

Terzol Vastgoed NV biedt vanaf 2017 integrale diensten aan op het gebied van aankoop en verkoopbemiddeling, huren en verhuur, taxaties, vastgoedbeheer, verkavelen, projectontwikkeling en consultancy aan nationale en internationale zakelijke en particuliere opdrachtgevers in Suriname. Terzol is ervan overtuigd dat we het met elkaar eens zijn dat de wet op het Appartementsrecht een dringende noodzaak is in het belang van land en volk.

Het Appartementsrecht komt tegemoet aan behoeften van verschillende doelgroepen zoals occupanten, studenten, 60-plussers, expats, diaspora en ondernemers.

Met het Appartementsrecht kunnen op een relatief kleiner stuk grond grote groepen gehuisvest worden waardoor minder bos verdwijnt en we echt kunnen gaan verduurzamen. Het is nu tijd voor actie. Als projectontwikkelaar van Suriname’s nieuwste en meest prestigieuze ‘city in the city’, Ring Harbour, heeft Terzol Vastgoed in een eerdere
publicatie de vraag gesteld wat we met zijn allen gaan doen om het Appartementsrecht spoedig te concretiseren. Deze vraag beantwoordt Terzol Vastgoed alvast met dit Congres door diverse sectoren bijeen te brengen om elkaar en de maatschappij te informeren en met andere experts te debatteren over dit onderwerp, zodat concretisering spoedig een feit wordt.

Paneldiscussie

Gedurende de paneldiscussie zullen experts, vanuit verschillende invalshoeken, met elkaar in discussie gaan over actuele onderwerpen aangaande de Wet op het Appartementsrecht.

In het panel zullen o.a. plaats nemen:

 • Dhr. Jim Bousaid (Econoom en voormalig Bank directeur)
 • Dhr. Carlo Jadnanansing (Juridisch Specialist en oud-notaris)
 • Dhr. Winston Wilson en Mw. Dinotha Vorswijk (Minister van Grondbeleid en Bosbeheer)

De experts zijn:

 • Mw. Serena Essed (Advocaat)
 • Dhr. Riad Nurmohamed (Minister van Openbare Werken),
 • Dhr. Ricardo Bhola (Districtscommissaris van Paramaribo Noordoost)
 • Dhr. Cornelis Pigot (Geoloog, Management Consultant),
 • Dhr. Terrence Gonesh (CEO Surichange Bank)
 • Dhr. Lloyd Kotzebue (Voorzitter Commissie Ruimtelijke Ordening)
 • Dhr. Jair Schalkwijk (Onderzoeker en Docent AdeKUS)
 • Mw. Patricia Etnel (Surinaamse politica en DNA lid)
 • Mw. Victorine Moti (Docent FHR School of Business)
 • Dhr. Roy Dhanradj (Voorzitter AMOG- Vereniging van Makelaars)

Tot slot

Vanwege de pandemie wordt het Congres live uitgezonden, zodat een ieder de gelegenheid heeft om te participeren en om vragen te stellen. Het doet ons goed om te zien dat onze President, Z.E. C. Santokhi, aangeeft zich ervan bewust te zijn hoe belangrijk het Appartementsrecht is, in het oplossen van de woningnood in Suriname. Het inspireert ons om ons te blijven beijveren hiervoor. Het komt tenslotte ons allen ten goede en zal zeker bijdragen aan ontwikkeling en vooruitgang voor ons land. We hopen dat dit congres de participanten uit diverse sectoren bijeen zal brengen en zal leiden tot spoedige concretisering van de wet op het Appartementsrecht. Een land bouw je tenslotte niet alleen – dat doe je samen!

Het programma

Woensdag 27 oktober 2021: KICK-OFF

De agenda van de kick-off is als volgt:

 • Opening Grond Congres – Dhr. Riad Nurmohamed, Minister van Openbare Werken, Lector Magnus in de Technologische Wetenschappen aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname.
 • Efficiënte en duurzame benutting en inrichting van onze gronden – Joël Terzol, CEO van Terzol Vastgoed NV en Projectontwikkelaar van Ring Harbour City.
 • Juridische aspecten van het Appartementsrecht – Dhr. Carlo Jadnanansing, Juridisch Specialist en oud-notaris.
 • Het Appartementsrecht als motor voor economische ontwikkeling – Dhr. Jim Bousaid, Econoom en voormalig Bank directeur.
 • De impact van het Appartementsrecht op het milieu – Dhr. Cornelis Pigot, Management Consultant en lid Advisory Board bij P-All Consultants NV.
 • De noodzaak van het Appartementsrecht met betrekking tot de behoefte aan real estate vanuit de extractive industries – Dhr. Dimitri Lemmer, Chief Executive Officer (CEO) van Consolidated Resources Suriname NV.

Donderdag 28 oktober 2021: FIELDTRIP

Op de tweede dag van het Grond Congres wordt een fieldtrip georganiseerd voor geïnteresseerde studenten van de Anton de Kom Universiteit en andere Hogescholen in Suriname, met belangstelling voor grondzaken. Op deze wijze wordt een bijdrage geleverd
aan de ontwikkeling van onze young professionals.

 • Welkom & introductie – Mw. Patricia San A Jong en Mw. Whitley Terzol, Partners van Terzol Vastgoed NV.
 • Diverse grondtitels en de boedelproblematiek – Mw. Chiquita Akkal-Ramautar, voltijds docent aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname.
 • De ‘Pannen’ van Ring Harbour – Dhr. Joel Terzol, CEO van Terzol Vastgoed NV en Projectontwikkelaar van Ring Harbour.
 • Bijenteelt bij Ring Harbour en de impact hiervan op milieu – Dhr. Fabian Esajas, Directeur/eigenaar van Ambrosius Bees.

Vrijdag 29 October 2021: AFSLUITING MET PANELDISCUSSIE

Het Grond Congres wordt op de derde tevens laatste dag afgesloten met een paneldiscussie, voorafgegaan door drie spreekbeurten:

 • Status m.b.t. wetgeving voor appartementen in Suriname – Dhr. Marinus Bee, Jurist en Voorzitter van De Nationale Assemblee.
 • De impact van het Appartementsrecht op de samenleving – Dhr. Winston Wilson, Transitiespecialist en Strategic Partner Tabto Group NV.
 • Effectieve ontwikkeling van gronden in Suriname – Dhr. Ramon Kadirbaks, Onderdirecteur Ruimtelijke Ordening bij het Ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu

Het Congres is via live streaming te volgen op de Facebook event pagina van Terzol Vastgoed NV:

https://www.facebook.com/events/823199181680177

Belangstellenden die op de hoogte wensen te blijven van de activiteiten, kunnen zich registeren via de website:

https://terzol.com/vastgoed/grond-congres-2021/

Facebook Event:

Categorieën
Appartementsrecht Grondzaken Nader Belicht

Appartementsrecht Deel 2: Noodzakelijk in Suriname?!

Terzol Vastgoed NV biedt vanaf 2017 integrale diensten aan op het gebied van aankoop en verkoopbemiddeling, huren en verhuur, taxaties, vastgoedbeheer, verkavelen, projectontwikkeling en consultancy aan nationale en internationale  zakelijke en particuliere opdrachtgevers in Suriname. Terzol Vastgoed N.V. beoogt met de serie artikelen onder de naam ‘Grondzaken Nader Belicht’ de awareness van alle stakeholders – waaronder makelaars, projectontwikkelaars, investeerders, grondbezitters, (ver)kopers en overheid – te creëren c.q. vergroten over de diverse mogelijkheden en rechtszekerheden m.b.t. grondzaken in Suriname.

Joël Terzol, Senior Partner en CEO Terzol Vastgoed NV, is ooit begonnen als financial professional in Nederland en heeft zich in Suriname ontwikkeld als ambitieuze en succesvolle ondernemer binnen de vastgoedmarkt. Ofschoon het aan- en verkopen van vastgoed in het bloed zit, is bij hem een passie ontstaan voor het adviseren over allerhande vraagstukken m.b.t. onder meer grondhuur, erfpacht en boedelkwesties binnen de vastgoedmarkt. Daarnaast anticipeert Terzol op de grote ontwikkelingen in de Gold, Oil & Gas Industries in Suriname door op innovatieve wijze aan projectontwikkeling te doen en zo in te spelen op de moderne behoeften van de expats.

Terzol zal in de serie artikelen de volgende onderwerpen behandelen, namelijk:

 • Domeingrond
 • Grondconversie
 • Grondbelasting
 • Appartementsrecht
 • Boedelzaken
 • Grondbeleid

Appartementsrecht

In 2014 zijn negen gezinnen dakloos geworden door een felle brand. Het betrof een appartementencomplex waarbij alle woningen waren aangesloten op het electriciteits netwerk van één woning met kortsluiting als gevolg. De vraag die hierbij opkwam bij de burgers is of er wel wetgeving is voor het opzetten van appartementen en aan welke regels voldaan moet worden. Echter is gebleken dat er geen wetgeving is voor appartementen in Suriname [1].

Regeringsleiders hebben meerdere malen de noodzaak van de wet op het Appartementsrecht publieklijk genoemd. Bij de opening van de Bouw-en Woonbeurs in augustus 2017 is door een politicus aangegeven dat de wet op het Appartementsrecht noodzakelijk is om de woningnood sneller op te lossen[2] 

Definiëring Appartementsrecht

In het concept Nieuw Burgerlijk Wetboek (NBW) dat enkele jaren terug ter behandeling is aangeboden aan het Parlement, zijn onder andere Appartementsrechten, deeltijdsappartementsrechten alsook de rechten van een appartementseigenaar opgenomen. In het ontwerp NBW staat dat een eigenaar bevoegd is zijn recht op een gebouw met de daarbij behorende grond te splitsen in meerdere Appartementsrechten en deelappartementsrechten. De splitsing in Appartementsrechten vindt plaats door een daartoe bestemde notariële akte, gevolgd door inschrijving van die akte in de openbare registers (GLIS). De basis van het begrip Appartementsrecht wordt dus gevonden in de mede-eigendom. Alle appartementseigenaars zijn gezamenlijk (mede-) eigenaar van het geheel en vormen samen de Vereniging van Eigenaren (VvE). De VvE voert het beheer over en onderhoud van de gemeenschappelijke delen zoals bijvoorbeeld de trappenhal, parkeerruimte, speelplaats, sporthal etc maar ook over de brandverzekering, schilderwerk, verlichting, beveiliging etc. De VvE houdt een reservefonds om in onder andere regulier onderhoud van de gemeenschappelijke delen te voorzien. [3]

Behoeften doelgroepen

Het Appartementsrecht komt tegemoet aan behoeften van verschillende doelgroepen. We hebben nog steeds veel occupanten, studenten die thuis wonen, 60-plussers die kleiner en efficienter willen gaan wonen, expats die luxueze penthouses willen kopen of huren, onze diaspora die hier wilt investeren en ondernemers die graag willen investeren in de bouw van woontorens met de bedoeling om die appartementen te kunnen verkopen.

Occupanten

Wij hebben in ons land nog steeds heel veel occupanten. Met het Appartementsrecht kan het Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting appartementsgebouwen neerzetten. Op een stuk grond van 4000m2 kunnen 2000 mensen ondergebracht worden. Op dit moment, zonder het Appartementsrecht, worden grote stukken grond van wel 5-10 ha gebruikt om volkswoningen te bouwen. De meeste van deze woningbouwprojecten zijn in Paramaribo, met als gevolg dat er veel bos in de stad verdwijnt. Als we kijken naar de grote woonwijken zoals Flora en Zorg en Hoop zien we veel slecht onderhouden woningen. Het erf wordt eveneens niet onderhouden.

In New York heeft men in de jaren zestig grote woonwijken opgekocht en appartemententorens gebouwd. De mensen die hun grond en huis hebben verkocht, konden een appartement kopen. Er kwam veel grond vrij dat werd omgebouwd tot wandelparken, parkeerruimten, speelplaatsen, sportgelegenheden etc.

Een goed voorbeeld is het Oldenburg project te Ringweg Noord, waar er 120 huizen zijn gebouwd op een gebied van 10 ha grond aan de kust van Suriname, terwijl 4 ha voldoende zou zijn als er appartementen waren gebouwd. Op de overige 6 ha zou er een universiteit kunnen komen, een natuurpark en misschien een groot meer of ‘pan’ dat als waterberging kan dienen. Vele van de gezinnen in dit project hebben een tuin, maar doen er niets mee.

Ik ben van mening dat we Paramaribo moeten gaan her-inrichten. Maar laten we dit breder trekken. Suriname geniet veel inkomsten uit goud en hout uit het district Brokopondo. Maar veel mensen trekken naar de stad omdat ze ook een mooi huis willen met parkeergelegenheid. Het bouwen van appartementen in Brokopondo geeft ons de mogelijkheid om ook in ons mooie binnenland luxueus te kunnen wonen. Why? Well…why not???

Studenten

Studenten, die ook een doelgroep vormen, hebben veelal door de inspanningen voor het succesvol afronden van hun studie – al dan niet in combinatie met een baan – veelal nog geen geld voor het kopen van een huis en perceel. In de meeste gevallen blijven zij thuis wonen, ook na het afstuderen. Het Appartementsrecht brengt de koop van een relatief goedkoper ‘starters appartement’ binnen hun bereik. Hierdoor bouwen zij vermogen op en kunnen zij later hun ‘starters appartement’ weer verkopen om een ruimere appartement of woonhuis te kopen.

Seniore burgers

Ook onze seniore burgers vormen een doelgroep voor het Appartementsrecht. Wanneer de kinderen uit huis zijn, wordt de woning veelal te groot (denk aan onderhoud) en willen zij nu kleiner gaan wonen. Bij verkoop van hun huidige woning kunnen zij een appartement kopen en van de overwaarde aanvullend in hun levensonderhoud voorzien. De stress van opnieuw bouwen wordt hen bespaard. Verdere voordelen van het wonen in een flatgebouw zijn: veiligheid, gemak, comfort en contact met andere bewoners . Wat zou het fijn zijn als wij onze seniore burgers, die jarenlang hard hebben gewerkt om een basis te leggen voor onze toekomst kunnen faciliteren met deze woonmogelijkheden zodat zij heerlijk ontspannen en zorgeloos kunnen genieten van hun leven.

Onze diaspora

Onze diaspora houdt van overwinteren in Suriname. Zij willen graag investeren in een woning zodat zij in Suriname heerlijk kunnen genieten van hun vakantie. Zij willen ook de mogelijkheid om een appartement te kunnen kopen en vervolgens die te laten onderhouden en verhuren bij hun afwezigheid.

Hoog segment en Expats

Mensen met een gemiddeld hoger inkomen hebben vanwege hun levensstijl geen behoefte om een groot stuk grond te onderhouden, maar stellen het zicht op een prachtige landscape rondom hun woning zeer op prijs. Anticiperend op de ontwikkelingen rond de olie-en gas industrie wordt verwacht dat er een toeloop van expats zal zijn, die graag veilig willen wonen in luxueuze penthouses met een groot terras en van daaruit genieten van een adembenemende uitzicht op ons groene goud en de waterwerken en misschien zelfs met uitzicht op de Atlantische Oceaan. Ziet u het al voor u?

Ondernemerschap

Een appartemententoren bouwen kost heel veel geld. In het buitenland komen meestal meerdere investeerders bijeen om een torengebouw neer te zetten. Met het Appartementsrecht zullen zij in staat zijn om appartementen of zelfs hele verdiepingen van een woontoren te kopen of te verkopen. Hoogbouw garandeert een efficiëntere benutting van de grond.

Ook buitenlandse ondernemers hebben hun ogen gericht op Suriname. De Haagse vastgoedondernemer met Surinaams roots, Mairan Sewtahal, geeft aan dat de vraag naar onroerend goed de komende tijd langzaam zal stijgen. De verwachting is volgens hem dat vele grote investeerders Suriname straks ook enorm aantrekkelijk gaan vinden om te investeren. “Een van de vraagstukken die een belangrijke rol kan spelen is het zogenoemde ‘Appartementsrecht’. Indien er een wet komt die de bevoegdheid geeft om het recht op een stuk grond te splitsen in Appartementsrechten, zal dan niet lang duren dat er in Suriname de eerste grote woontorens gebouwd worden” zegt Sewtahal in een artikel op waterkant.net [4].

Ook andere sectoren krijgen nieuwe kansen. Het bouwen van appartementen torens brengt ontwikkeling en ondernemerschap. Denk bijvoorbeeld aan onderhoud, schoonmaak en beveiliging.

Slot

Ons grond – ons kostbaar groene goud – moeten we echt efficient gaan benutten. Het Appartementsrecht biedt ons die mogelijkheden. In onze buurlanden Frans-Guyana, Brazilië en Guyana zijn Appartementsrechten reeds in hun wetten opgenomen. Ik ben ervan overtuigd dat wij het nu met elkaar eens zijn dat de wet op het Appartementsrecht een dringende noodzaak is in het belang van land en volk. Het is tijd voor actie. De vraag is nu: “Wat gaan we doen voor spoedige concretisering van het Appartementsrecht?” Suriname bouwen doe je niet alleen, dat doen we samen: Yes – we can!

[1] https://www.dbsuriname.com/2014/01/15/wetgeving-noodzakelijk-voor-appartementencomplex/

[2] http://www.srherald.com/suriname/2017/08/07/bouva-samenwerken-belangrijk-bij-oplossen-huisvestingsvraagstuk/

[3] https://www.dbsuriname.com/2014/01/15/wetgeving-noodzakelijk-voor-appartementencomplex/

[4] ‘Olievondst stemt investeerders en beleggers in Surinaams onroerend goed tevreden’ – Waterkant

Categorieën
Appartementsrecht Grondzaken Nader Belicht

Appartementsrecht Deel 1: NOODZAKELIJK?!

Terzol Vastgoed NV biedt vanaf 2017 integrale diensten aan op het gebied van aankoop en verkoopbemiddeling, huren en verhuur, taxaties, vastgoedbeheer, verkavelen, projectontwikkeling en consultancy aan nationale en internationale zakelijke en particuliere opdrachtgevers in Suriname. Terzol Vastgoed N.V. beoogt met de serie artikelen onder de naam ‘Grondzaken Nader Belicht’ de awareness van alle stakeholders – waaronder makelaars, projectontwikkelaars, investeerders, grondbezitters, (ver)kopers en overheid – te creëren c.q. vergroten over de diverse mogelijkheden en rechtszekerheden m.b.t. grondzaken in Suriname.

Joël Terzol, Senior Partner en CEO Terzol Vastgoed NV, is ooit begonnen als financial professional in Nederland en heeft zich in Suriname ontwikkeld als ambitieuze en succesvolle ondernemer binnen de vastgoedmarkt. Ofschoon het aan- en verkopen van vastgoed in het bloed zit, is bij hem een passie ontstaan voor het adviseren over allerhande vraagstukken m.b.t. onder meer grondhuur, erfpacht en boedelkwesties binnen de vastgoedmarkt. Daarnaast anticipeert Terzol op de grote ontwikkelingen in de Gold, Oil & Gas Industries in Suriname door op innovatieve wijze aan projectontwikkeling te doen en zo in te spelen op de moderne behoeften van de expats.

Terzol zal in de serie artikelen de volgende onderwerpen behandelen, namelijk:

 • Domeingrond
 • Grondconversie
 • Grondbelasting
 • Appartementsrecht
 • Boedelzaken
 • Grondbeleid
 • Aanleiding

Als burgers van een van de meest groene landen ter wereld, zult u het met mij eens zijn dat de gronden in ons land op de meest efficiente manieren moet worden ontwikkeld. In de praktijk blijkt dat er veel bos verdwijnt door menselijk handelen voor met name commerciële doeleinden. In april 2019 werd op basis van een onderzoek van de Universiteit in Maryland geconcludeerd dat “de urgentie om een op hol geslagen klimaatverandering en onomkeerbaar biodiversiteitsverlies te voorkomen, landen – en dus ook Suriname – ontbossing moeten tegengaan – voordat het te laat is” [1].

Suriname ontkomt niet aan de wereldwijde klimaatverandering. 40% van de bevolking woont in Paramaribo [2] waarbij er veel grond wordt gebruikt en er weinig van het bos overblijft in de stad. Toch bestaat er nog steeds een nijpend woningtekort. De roep om een duurzame oplossing voor het huisvestings-probleem is onafwendbaar.

Tegen de achtergrond van bovengeschetste situatie zal ik in dit artikel het onderwerp Appartementsrecht belichten, welke vanuit mijn optiek een significante bijdrage kan leveren aan onze behoeften voor het duurzaam ontwikkelen van goede woon- en leefomgevingen, efficiënt benutten van onze gronden en aandacht voor het klimaat.

Hoe kan ons land op een innovatieve en duurzame manier worden ingericht, zodat de grond op een efficiënte wijze kan worden benut?

Maar waarom is het Appartementsrecht NU hard nodig?

Appartementsgebouwen kunnen veel voordelen bieden en zijn ook goedkoper in uitvoering, vooral daar waar de grond duur is. Het is van eminent belang dat de wet op het Appartementsrecht zo gauw als mogelijk wordt aangenomen. En wel om o.a. de volgende redenen:

Minder ontbossing

Bij een appartemententoren is er minder grond nodig om grote groepen onder te brengen. Hierdoor kan een groot deel van het bos behouden worden. Zo’n 98 procent van Suriname is met oerwoud bedekt en maakt deel uit van het grootste tropische regenwoud op aarde: het Amazonegebied. Dat ons bos meer en betere bescherming nodig heeft, behoeft geen uiteenzetting. Een strenger beleid en goede handhaving zijn niet slechts essentieel en onmisbaar voor het behoud van de Surinaamse natuur; het levert ook economische voordelen op. Suriname kan miljarden US dollars jaarlijks verdienen aan ‘carbon credits’ [3]. De invoering van ‘carbon credits’ werd bekrachtigd in het Kyoto-protocol. De ‘Paris Agreement’ valideert de toepassing van carbon credits en stelt de bepalingen vast voor de verdere facilitering van de CO2 markten [4]. Conform de Paris Agreement moeten we de huidige uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 halveren en tegen 2050 tot “netto nul” terugbrengen.

Maar hoe zit het met activiteiten die niet koolstofvrij kunnen worden gemaakt? Het antwoord is: carbon credits (CO2 credits). Landen kunnen hun ecologische voetafdruk compenseren  door CO2 credits te kopen om de CO2-neutrale status te bereiken. Suriname heeft een grote hoeveelheid tropisch bos die zorgt voor een aanzienlijk grote hoeveelheid koolstofopslag en kan als zodanig profiteren van degenen die CO2 credits willen kopen. Voor ons is het bos ons gunu gowtu – het groene goud ‒ en heeft veel waarde, niet alleen voor Suriname maar voor de hele wereld. We moeten ons groene goud koesteren [5].

Goedkoper en Duurzaam bouwen

Het spreekt voor zich dat wanneer in een torengebouw meerdere huishoudens kunnen verblijven, de bouwkosten relatief lager zijn. Daarnaast kan er duurzaam en efficient gebouwd worden. Denk aan parkeergelegenheid onder het gebouw, gevels die geen hitte doorlaten en tegelijkertijd energie opwekken, thermo verf die warmte afstoot, glaswerk dat zonlicht blokkeert, isolatie van het dak en tussenmuren zodat er minder koeling nodig is en daardoor minder energieverbruik. Door bouwmaterialen in bulk te kopen, worden de bouwkosten relatief goedkoper. Door het ter verkoop aanbieden van appartementen zal de vraag naar grond afnemen.

Ik ben ervan overtuigd dat, indien wij vooruit willen komen, wij bereid moeten zijn om te veranderen. Ons traditionele manier van bouwen en wonen moet een transformatie ondergaan. Wij moeten ‘smart and green’ gaan bouwen en wonen. Tientallen jaren geleden zou u meteen denken aan de Jetsons die al ‘smart’ wisten te wonen terwijl het internet nog niet eens beschikbaar was voor iedereen [6]. ‘Smart green buildings’ worden gebouwd met de capaciteit om de eigen operationele efficientie te maximaliseren. Dit wordt bereikt door systemen met elkaar te integreren zoals verlichting, centrale koeling, veiligheid, energiebeheer, beveiliging (toegangscontrole, videobewaking, bezoekerbeheer) etc. in een centraal aangestuurd systeem. De technologie wordt veelal vergeleken met een centraal zenuwstelsel dat bouwstrategieen bevat die zijn ingesteld om eigen prestatie te verbeteren. Het is essentieel om de huidige inspanningen uit te breiden om een beter milieu te creëren.

Een van de belangrijkste voordelen van het ‘smart’ bouwen is het lagere energieverbruik. Dit zorgt niet alleen voor besparingen maar is ook duurzaam en verlaagt tevens de operationele kosten [7]. Hoewel het ‘smart’ bouwen aanvankelijk een grote investering zal zijn, hebben onderzoeken [8] aangetoond dat het op langere termijn veel goedkoper is. Dit kan leiden tot algehele efficientie en besparingen voor onroerend goed.

In het ‘2021 EU Climate Plan’ blijkt dat onder andere de vastgoedsector in het middelpunt staat. De reden daarvoor is dat gebouwen ongeveer 39% van de wereldwijde energiegerelateerde CO2 uitstoten. Door het ‘smart green’ bouwen kan het “netto-nul” doel van 2050 sneller worden bereikt [9]. Dit geeft wederom de kritieke noodzaak weer om ‘smart green’ woontorens te bouwen en tegelijkertijd daarmee onze natuur – ons groene goud– te koesteren. 

Slot

In juli 2021 is het State of the Climate (SOC [10]) Report Suriname uitgekomen. In dit rapport is aangegeven dat Suriname heel erg kwestbaar is voor de gevolgen van klimaatveranderingen. Ik ben ervan overtuigd dat we het met elkaar eens zijn dat we op een keerpunt staan. Zoals de Verenigde Naties aangeeft [11]: “Als we nu onze krachten bundelen, kunnen we een klimaatcatastrofe voorkomen. Er is geen tijd voor uitstel en geen ruimte voor excuses”.

Wij willen echt gaan verduurzamen en werken aan een gezonde wereld. Nu nog alleen aan de juiste knoppen draaien en de juiste beslissingen nemen: waaronder de wet op het Appartementsrecht. Dat is in ieder geval alvast een stap in de goede richting. Suriname bouwen doe je niet alleen, dat doen we samen: Yes – we can!

Bronnen:

[1] De West – Ontbossing in Suriname met 12% gestegen – DE WEST (dagbladdewest.com)

[2] Suriname Population 2021 (Demographics, Maps, Graphs) (worldpopulationreview.com)

[3] Starnieuws – Gajadien: Land kan US$ 1,5 miljard verdienen met bos

[4] Carbon Credit – Definition, Types and Trading of Carbon Credits (corporatefinanceinstitute.com)

[5] Centraal Suriname Natuurreservaat: gunu gowtu in de verkoop? – Parbode Sneak Peek – Parbode

[6] Smart Buildings – Living Green in a Big Way | CIVIL ENGINEERING 365

[7] 6 Reasons Why We Need Smart Buildings in 2021 | Smart CRE (smart-cre.com)

[8] (PDF) Assessing the Impact of Smart Building Techniques: a Prospective Study for France (researchgate.net)

[9] What the New 2021 EU Climate Plan Means for Real Estate | Smart CRE (smart-cre.com)

[10] State of the Climate Report: Suriname (iadb.org)

[11] Klimaatverandering: Code rood voor mensheid | Suriname Nieuws Centrale

Categorieën
Appartementsrecht Nieuwsbrief

Jonge starters kansloos op de woningmarkt

De hypotheekrente in Suriname bedraagt momenteel rond de 20% per jaar op de SRD financiering en gemiddeld 9 procent op een vreemde valuta financiering. Het gevolg hiervan is dat veel hoogopgeleide jonge starters kansloos zijn een eigen woning te bezitten. Dit, ongeacht of er sprake is van een dubbele inkomen waarbij man en vrouw beiden werken.

De financiele bankinstellingen zijn over het algemeen niet transparant over de door hun gehanteerde rente percentages. Tevens hanteren banken verschillende rentepercentages. Dit kan bij een hypotheeklening in srd tussen de 14 en 24 procent liggen.

Inflatie Surinaamse munteenheid

De waarde van de Surinaamse munteenheid is niet stabiel. De consequentie van een instabiele munteenheid is dat het ook invloed heeft op de hypotheekaanvraag.

Een woning die 4 jaar geleden voor 100.000,- euro (SRD 440.000,-) op de woningmarkt te koop stond, heeft anno 2017 hetzelfde prijskaartje in euro’s maar betaald u in SRD 870.000,- . Echter is dezelfde woning door de inflatie in prijs gestegen; de SRD is in waarde gedaald.

Woningen worden grotendeels in vreemde valuta geprijsd en verkocht. Deze zijn meestal ook in vreemde valuta ingekocht en gefinancierd in het verleden. Indien een aanvrager in aanmerking wenst te komen voor een vreemde valuta hypotheeklening, dient deze aan te kunnen tonen ook vreemde valuta als inkomsten te verdienen.

De hoogopgeleide jonge starters (hierna: starters) op de woningmarkt die een srd salaris verdienen komen niet in aanmerking voor een vreemde valuta hypotheeklening.

Door de inflatie van de srd komen de vraagprijzen voor een woning niet overeen met een gemiddeld salaris. Ongeacht de aanvrager hoogopgeleid is of niet.

Ter verduidelijking het volgend voorbeeld:

Stel dat een stel een gezamelijnke inkomen heeft van 7.000,- srd per maand. Zij willen een 3 kamer woning kopen in een aantrekkelijke buurt. Hiervoor hebben zij een budget van minimaal 50.000,- euro nodig. Omgerekend is dat nu 435.000,- srd tegen een rente van 20% per jaar met een looptijd van 25 jaar. Volgens de berekening zouden de maandlasten 6.960,- SRD bedragen. Afgezien dat het bedrag voor de meeste starters niet te betalen is, zou de woning na 25 jaar nog steeds niet volledig afgelost zijn.

Indien de hypotheekrente verlaagd zou worden, zou het een positieve uitwerking voor de meeste starters hebben.

Kosten verminderen

Op basis van de inkomsten en vaste lasten maakt de bank een hypotheek berekening. Ongeveer 30 tot 35% van de inkomsten dient naar de aflossing van woning te gaan. Dit is voor de meeste starters niet te betalen en het gevolg is dat de economie vastloopt. De ontwikkeling loopt stil en jongeren blijven langer bij hun ouders inwonen.

Een uitgave waarmee de koper ook rekening mee dient te houden zijn de transportkosten. Bij de transportkosten gaat het om de levering en de overschrijving van het onroerend goed op de nieuwe eigenaars naam.

Transportkosten zijn opgebouwd uit onder andere:

 • honorarium notaris (kosten),
 • zegelrechten (overdrachtsbelasting),
 • omzetbelasting,
 • uittreksel,
 • kale grondwaarde enz.

De transportkosten zijn afhankelijk van de waarde vermeld in de akte ter berekening van het zegelrecht. De kosten variëren tussen de 10,5-12,5% van de voormelde opgenomen waarde.

Of de hypotheekverstrekker rekening houdt met de transportkosten is afhankelijk van de hypotheek aanvrager. Als de koper een lening aangaat via de bank en hij beschikt niet over eigen middelen om de transportkosten te kunnen betalen, dan kunnen deze kosten afhankelijk van het inkomen van degene en de waarde van het onroerend goed ook meegefinancierd worden.

In een ander geval kan het zo zijn dat de koper een lening neemt, maar aangeeft dat hij de transportkosten niet mee wenst te financieren, maar deze zelf uit eigen middelen wil voldoen. In dit geval worden de transportkosten dan niet mee gefinancierd.

De algemene regel is: kosten koper. Dus een koper die iets koopt moet altijd rekening houden dat hij meer dan de koopsom moet betalen.

De transportkosten moeten bij de inschrijving direct voldaan worden.

Het zou een goede ontwikkeling zijn deze kosten te verlagen.

Bij de overdracht dient de koper ook rekening te houden met de klapperwaarde van het stuk grond. De klapperwaarde is bestemd om de waarde voor de overdrachtskosten vast te stellen, waaruit de staat ook inkomsten genereert.

Op de website van het ‘Management Instituut voor Grondregistratie en Land Informatie Systeem’ (GLIS) staat de klapperwaarde index.

De klapperwaarde die de overheid hanteert is echter in vreemde valuta. Begrijpelijk want ook zij wilt zekerheid en dus niet de inflatie risico op zich nemen. Maar op het moment dat er gevraagd wordt om vertrouwen te tonen in onze eigen munteenheid geeft dit laatste een vertekend beeld natuurlijk.

Mogelijkheden creëren

De Low Income Shelter Program (Lisp) is voor het gedeelte in de samenleving met een lage inkomen. LISP is echter geen optie voor starters met een redelijke goed salaris. Medici komen, vanwege de garantie die hun werkzaamheden biedt, in aanmerking voor een extra korting op hun hypotheek. Dit zou ook een mogelijkheid voor starters kunnen zijn.

De overheid zou het fiscaal aantrekkelijker kunnen maken door meer aftrekposten te creëren voor woningeigenaars.

Bijvoorbeeld als u een huis met behulp van een hypotheek heeft gekocht, dan kunt u een aantal kosten aftrekken van uw bruto jaarinkomen. Daardoor wordt uw belastbaar inkomen lager en heeft u fiscaal voordeel. U betaalt dus minder belasting.

Om de economie te stimuleren en de woningmarkt in beweging te krijgen, zou de overheid starters kunnen subsidiëren op de hypotheek rente. Als deze belangerijke doelgroep begint te kopen, verdient de overheid het terug op het moment dat ze gaan consumeren middels de OB of in de toekomst de BTW. Het kopen of bouwen van een woning vertaald zich namelijk in het aankopen van bouwmatrialen en huishoudelijke artikelen.

Starters subsidie (korting op de SRD hypotheek rente)

Dit zal als stimulans voor anderen dienen om verder te studeren, met de garantie dat zij bij aankoop van een woning in aanmerking zullen komen voor een subsidie vanuit de overheid. Natuurlijk kunnen banken hier op inspelen door de starters een korting te geven op hun rente. Deze starters zullen in de toekomst financieel groeien en zijn de pilaren van een elke gezonde bankinstelling.