Categorieën
Appartementsrecht Grond Congres

Appartementsrecht: De impact op de samenleving

Appartementsrecht: De impact op de samenleving

Spreker: Dhr.Winston Wilson, Strategic Partner Tabto Group NV, Bestuurskundige en Transitiespecialist

Appartementsrecht: De impact op de samenleving

De andere zijde van de medaille?

In de voorgaande artikelen hebben we steeds mogen lezen dat het Appartementsrecht een significante bijdrage kan leveren aan onze behoeften voor het duurzaam ontwikkelen van goede woon- en leefomgevingen, het efficiënt benutten van onze gronden en een oplossing kan bieden voor de op hol geslagen klimaatveranderingen. Hoe staat het met de andere zijde van de medaille? Wat is de impact van het Appartementsrecht op de samenleving?

In de ideale situatie, ervaren we uitsluitend de voordelen van de invoering van het Appartementsrecht. Echter, als we het niet intergraal invoeren, d.w.z. rekening houden met alle maatschappelijke aspecten, lopen we het risico dat het onderbrengen van gezinnen in een torengebouw mogelijkerwijs kan gaan leiden tot sociaal maatschappelijke conflicten, ghetto vorming en hangjongeren problematiek (om slechts enkele aspecten te noemen). Echter door een goede maatschappelijke aanpak kunnen heel wat van deze problemen voorkomen worden, en of efficient aangepakt worden. Zo is het belangrijk dat in een torengebouw niet uitsluitend lage inkomensgroepen ondergebracht worden. En gezinnen met kleine kinderen niet in de directe omgeving van seniore burgers in verband met bijv. geluidsoverlast etc. Een effectief maatschappelijk beleid is hierbij van essentieel belang.

Dhr. Winston Wilson, Strategic Partner Tabto Group NV, is Bestuurskundige met jarenlange ervaring in Programma- en Transitiemanagement. Hij zal vanuit zijn expertise spreken over de impact van de invoering van het Appartementsrecht op de samenleving. Dhr. Wilson heeft ruime ervaring met transities en heeft ook in Nederland een bijdrage geleverd aan de aanpak van de grote steden problematiek, waarin bovengenoemde aspecten ook aan de orde zijn geweest. Wij spreken onze dank uit aan Dhr Wilson, voor zijn bereidheid om zijn kennis en ervaring met de Surinaamse samenleving te delen bij deze allereerste Grond Congres in Suriname aangaande de Wet op het Appartementsrecht.

Terzol Vastgoed Grond Congres 27, 28 en 29 Oktober 2021

Van 27 tot en met 29 oktober 2021 wordt, voor het eerst in Suriname, een Grond Congres gehouden met als thema ‘Appartementsrecht’.

Dit Congres is een privé-initiatief van Terzol Vastgoed NV en wordt georganiseerd door Tabto Group NV.

Het doel van dit Congres is om de awareness en de ‘sense of urgency’ van het Appartementsrecht te vergroten, teneinde de aanname van de Wet te bespoedigen.

Vanwege de pandemie zal het Congres live uitgezonden worden, om zoveel mogelijk personen en bedrijven de gelegenheid te geven om te participeren en om vragen te stellen. Het event is via live streaming te volgen op de Facebook event pagina van Terzol Vastgoed NV:

https://www.facebook.com/events/823199181680177

Belangstellenden die op de hoogte wensen te blijven van de activiteiten, kunnen zich registeren via de website:

https://terzol.com/vastgoed/grond-congres-2021/

Facebook Event: